مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 727

تلگرام نوشته - 727

2017-01-18

روسای جمهور آمریکا و ایجاد جنگ-1 • سایت Econ Talk اخیراً مصاحبه مهمی با یکی از اساتید دانشگاه نیویورک به نام Bruce Bueno de Mesquita داشته است. برای شنیدن آن به این لینک مراجعه کنید: http://www.econtalk.org/archives/2016/12/winner_wage_war.html این شخص، فرد جالب توجهی است. استاد علوم سیاسی است ولی اقتصاد را خیلی خوب می داند و به نظریه بازیها مسلط است. وی از یهودیان مهاجر به آمریکا در جنگ جهانی دوم است. موضوع مورد علاقه اش میزان دوام دیکتاتوریهاست. یادآور می شوم که وی مشاور سازمان سیا هم شده و در مجموعه TED یک سخنرانی دارد که در آن پیش بینی کرده که ایران از برنامه هسته ای خود دست می کشد و می گوید که این پیش بینی متکی به یک مدل نظریه بازیهاست. همچنین ادعا کرده که پنج سال قبل از شروع رهبری آقای خامنه ای، رسیدن وی به این سمت را با مدلهای ریاضی اش پیش بینی کرده است. چطور را من نمی دانم. در این لینک در این باره می توانید بیشتر بخوانید. http://www.nytimes.com/2009/08/16/magazine/16Bruce-t.html وی اخیرا یک کتاب جدید داده که بسیار جالب توجه است. عنوان کتاب چنین است: The Spoils of War: Greed, Power, and the Conflicts That Made Our Greatest Presidents در این مصاحبه وی گزارشی از این کتاب عرضه می کند. من چند نکته را که شنیدم می گویم باقی باشد برای خود شما که یا کتاب را بخوانید یا فایل صوتی را گوش کنید: • رشد اقتصادی تاثیر کمتری در رای آوری مجدد روسای جمهور آمریکا داشته تا راه اندازی و پیروزی در جنگ. لذا تمایل روسای جمهور آمریکا برای انتخاب مجدد انگیزه ای برای شروع یک جنگ بوده است در حالیکه آنها ماهرانه انگیزه های ملی را برای کشیدن کشور به جنگ مطرح کرده اند. • کمترین محبوبیت روسای جمهور آمریکا مربوط به آنها بوده که رشد اقتصادی بالا در دوران زمامداری شان داشته اند و بیشترین مربوط به آنها که جنگ راه انداخته و رشد اقتصادی پایین ایجاد کرده اند. • آمارها نشان می دهد که دمکراسیها بیش از دیکتاتوریها جنگ راه انداخته اند ولی یک تفاوت بین جنگ آنها وجود دارد و آن تفاوت این است که دمکراسی تنها وقتی جنگ راه می اندازند که به پیروزی مطمئن هستند. البته گاهی این اطمینان خطا از آب در می آید ولی معمولاً در شروع جنگی که نسبت به آن مطمئن نباشند محتاط ترند تا دیکتاتوریها • تا قبل از ممنوع شدن سه دور ریاست جمهوری در آمریکا، تقریباً همه روسای جمهور آمریکا تلاش کردند که حزب شان آنها را برای دور سوم هم کاندیدا کند. • نویسنده به تفصیل بیان می کند که انگیزه اصلی بنیانگذاران آمریکا بیش از آنکه اهداف ارزشی و ملی گرایانه نظیر لغو بردگی، استقلال کشور و مسائلی از این دست باشد، انگیزه های مالی فردی بوده است. • سه تن از روسای جمهور آمریکا که جزو بنیانگذاران آمریکا هستند جزو 100 پولدار بزرگ تاریخ آمریکا تا کنون هستند. https://telegram.me/ali_sarzaeem