مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 722

تلگرام نوشته - 722

2017-01-17

چرا مسئولان برخی اقدامات درست را انجام نمی‏دهند؟-8 اگر شما مدیری باشید و بدانید که باید ریسک یک تغییر را به جان بخرید ولی اگر موفق شوید به تغییر خیلی برای شما کسی هورا نمی کشد اما اگر شکست بخورید به شدت سرزنش می شوید و یا تنزل رتبه و مقام پیدا می کنید و از مسئولیت شرکت کنار گذاشته می شوید، آنگاه بسیار بعید است که حاضر به انجام تغییر شوید. در همه شرکتها مسائل حل نشده و باقی مانده از گذشته وجود دارد-خصوصاً مسائل مرتبط با نیروی انسانی- و چون گلاویز شدن با آن معلوم نیست که با لزوماً با موفقیت همراه شود و هیئت مدیره معمولاً اهمیتی برای حل این مسائل قائل نیست ولی نسبت به شکست مدیرعامل در حل این امور داخلی واکنش تندی به خرج می دهد، اکثر مدیران عامل ترجیح می دهند که وارد این مسائل نشوند و بگذارند تا آن مسائل در دوران آنها نیز ادامه یابد. معمولاً شماتتی که بابت حل نکردن مسائل باقی مانده از گذشته متوجه فرد می شود خیلی کمتر از شماتتی است که فرد به واسطه شکست در حل یک مسئله با آن مواجه می شود. همین امر اکثر مدیران را به محافظه کاری می کشاند و ترجیح می دهند راضی به وضع موجود باشند. مثلا اگر شهردار تهران باشید و بخواهید برای بهبود فضای عمومی تصمیمات سختی بابت تراکم و امثالهم بگیرید با هیاهوهای زیادی مواجه خواهید شد و اگر واقعا در عمل-به دلایل مختلف از جمله امور خارج از کنترل شما- موفق نشوید که بهبود ملموسی انجام دهید شما یک شهردار و مدیر ناموفق جلوه خواهید کرد و عمر کاری شما تقریبا تمام است. اما اگر شهرداری باشید که بیایید و بروید و مسائل شهر کماکان باقی بماند و وخیم تر شود کماکان در زمره افرادی که می توانند مسئولیت های بزرگ بگیرند قلمداد خواهید شد. عین همین حرف در مورد سیاستمدار هم هست. سیاستمدار برای انجام یک سیاست اقتصادی اصلاحی با همین دغدغه روبروست و دقیقا به همین نتیجه می رسد. مثلا شاید از خود سوال کرده باشید که چرا ایران در جمع 180 کشور دنیا جزو ده کشور آخر دنیا به لحاظ تورم است؟ چرا ما در خیلی از امور شاگرد متوسط دنیا هستیم و خود را از آفریقا و خیلی کشورها برتر می دانیم ولی در تورم اینقدر وضعیت بدی داریم؟ جواب در همین نکته است. کنترل تورم با خودداری رئیس جمهور در هزینه کرد ممکن می شود. حال هر رئیس جمهور می گوید که مردم برای کاهش تورم او را خیلی تشویق نمی کنند و تازه مدعی هستند که آمارها ساختگی است ولی برای انجام پروژه های عمرانی در مناطق مختلف کشور توسط اهالی آن منطقه به شدت حمایت می شوند. روشن است که اگر شما هزینه فایده کنید ترجیح خواهید تقوای مالی پیشه نکنید و هزینه های دولت را برای انجام پروژه های مختلف در شهرهای مختلف آنقدر افزایش دهید که مجبور به استقراض و ایجاد تورم گردید. نهایتاً هم کسی شما را شماتت نخواهد کرد که چرا تورم در زمان شما کاهش نیافت زیرا خواهید گفت که قبل از من و بعد از من هم تورم بالا بود! اتفاقا توده مردم هم کماکان هوادار و فدایی شما باقی می مانند و در هر انتخابات شما را ترغیب می کنند که دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شوید!!! https://telegram.me/ali_sarzaeem