مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 709

تلگرام نوشته - 709

2017-01-16

در مورد دکتر محمد فاضلی و کانالش یکی از شانسهای من آشنایی با برخی افراد ممتاز در مرکز بررسیهای استراتژیک است که تعدادی از آنها را به واسطه فعالیت رسانه ای معرفی می کنم. یکی از آنها دکتر محمد فاضلی است که ابتدا مهندسی خوانده و بعد تا دکترای جامعه شناسی ادامه داده است. هوش بسیار زیاد و اطلاعات فراوان از تحولات سیاستگذاری در ایران او را به فردی ممتاز تبدیل کرده است. هر وقت موضوعی سیاستی مطرح می شود برای من جالب است که او چیزی برای عرضه دارد. خوشبختانه جامعه شناسی را بسیار خوب خوانده و برخلاف برخی از جامعه شناسان ایرانی که با منطق اقتصاد اساساً مشکل دارند و بیشتر حرفهای احساسی می زنند، دکتر فاضلی دقیق صحبت می کند و منطق اقتصادی را خوب می فهمند و تلاش می کند تا منطق اجتماعی را در کنار منطق اقتصادی بگذارد. من مطمئنم که در آینده از دکتر فاضلی در جاهای مختلف بیشتر خواهید شنید. او به واسطه وبلاگ نویسی در زمان احمدی نژاد از تدریس در دانشگاه محروم شد و مجددا در دولت اخیر توانست با طی مراحل متعارف به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآید. لازم به تذکر است که دکتر محمد فاضلی با دکتر نعمت الله فاضلی –که او هم جامعه شناس است- و محمد فاضلی –مدیر روزنامه ایران- متفاوت است. خوشبختانه دوست خوبم آقای فاضلی این روزها همت کرده و در کانال خود به نام دغدغه ایران هر روز یک جزء از حقوق شهروندی را تشریح می کند. حقوق شهروندی اگرچه هنوز ضمانت اجرا ندارد ولی از جمله مستنداتی است که سالها می تواند دستمایه مطالبه جامعه ایران از حاکمیت گردد. چه خوب است با این حقوق شهروندی آشنا شویم و آن را ترویج کنیم. باید گفت که اگرچه فقدان ضمانت اجرا از اهمیت این سند می کاهد ولی حرکتهای درست همین مسیر را طی می کنند. اولا مبنای نظری مطالبات فراهم می شود و بعد در ممارست و فعالیت اجتماعی، اجرای آن مطالبات پیگیری می گردد. باید از حقوق دانان عزیزی که مدتهای زیاد وقت صرف تدوین این سند کردند تشکر نمود. لینک کانال دکتر فاضلی: https://telegram.me/fazeli_mohammad