مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 706

تلگرام نوشته - 706

2017-01-16

چرا مسئولان برخی اقدامات درست را انجام نمی‏دهند؟-7 یکی دیگر از مواردی که موجب می شود تا سیاست مداران و سیاست گذاران اقدام سیاستی درست را اعمال نکنند اصطلاحا Status quo bias یا همان سوگیری به تداوم وضع موجود می خوانند که فارسی آن رضایت به وضع موجود است. هر سیاستمداری با خود می اندیشد که با انجام یک تغییر چه منافعی گیرش می آید و چه هزینه ای می دهد. نکته مهم این است که معمولا سیاست های اصلاح اقتصادی مشخص نیست که نتیجه مطلوب قطعی داشته باشند بلکه این نتیجه مطلوب با یک احتمالی رخ می دهد. حال کافی است که شما قدری ریسک گریز باشید! احتمالی بودن نتیجه مطلوب و هزینه های مترتب بر شکست می تواند شما را از انجام آن کارها و اقدامات درست منصرف گرداند. این مسئله اگرچه بسیار ساده است ولی نشان می دهد که چرا اکثر افراد اعم از مدیران بخش خصوصی، کارمندان، مدیران جزء در ادارات و شرکتها و حتی مدیران دانشگاه و مدارس با تغییر مخالفت می کنند! تحقق منافع تغییر قطعی نیست! همین امر موجب می شود تا افراد ریسک گریزی که ریسک گریزی خود را با گفتن جملاتی نظیر سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند توجیه می کنند از انجام تغییر منصرف گرداند. https://telegram.me/ali_sarzaeem