مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 694

تلگرام نوشته - 694

2017-01-12

چرا مسئولان برخی اقدامات درست را انجام نمی‏دهند؟-5 اینکه قیود سیاسی بر تصمیمات و سیاستگذاریها اعمال محدودیت می کنند امری روشن است که کافی است کمی به واقعیت سیاست دقت کرد. برخی سیاستهای اصلاحی انجام نمی شود چون تنها شش ماه به پایان دولت مانده و دولت نمی خواهد در این شش ماه نارضایتی ایجاد کند و هزینه سیاسی بابت آن امر متحمل شود. به همین دلیل ترجیح می دهد که آن اقدام را حداقل تا شش ماه به تعویق اندازد. نمونه این مسئله افزایش نرخ ارز است. بسیاری از اقتصاددانان کشور معتقدند که تثبیت نرخ ارز در نرخ 3500 تومان در سال 1395 توجیه اقتصادی ندارد و باید این نرخ را که از سال 1392 تثبیت شده افزایش داد تا اقتصاد بتواند بهتر کار کند. اما وقتی که نرخ ارز افزایش می یابد بلافاصله هواداران احمدی نژاد و مخالفان دولت فرصتی برای حمله به دولت پیدا می کنند تا کل عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. دولت هم فکر می کند که این امر می تواند برایش در انتخابات شش ماه بعد هزینه زا باشد. به همین دلیل ترجیح می دهد تا منابع بانک مرکزی را صرف تثبیت نرخ ارز گرداند ولو اینکه این کار موقتی باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا این قید صلب و غیرقابل تغییرند؟ پاسخ منفی است. اینها قیودی ناشی از اراده انسانها هستند و به همین دلیل با فعالیت سیاسی می توان این قیود را تغییر داد. وقتی که مخالفان با فعالیت سیاسی قیدی بر یک اقدام دولت می زنند هواداران دولت نیز می توانند با فعالیت سیاسی آن قید را تضعیف کنند و به عقب رانند. اینجاست که احزاب سیاسی نقش ویژه ای ایفا می کنند. احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی به ایجاد این قیود و یا تضعیف و پس زدن قیود دیگر کمک می کنند. در همین مثال نرخ ارز اگر بلافاصله اقتصاددانان از افزایش نرخ ارز حمایت کنند و در رسانه‏های عمومی اظهار کنند که این افزایش نرخ ارز نشانه عدم موفقیت دولت نیست هراس دولت از واکنش مردم نسبت به افزایش نرخ ارز کم می شود و دولت اقدام بهتری می تواند انجام دهد. https://telegram.me/ali_sarzaeem