مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 687

تلگرام نوشته - 687

2017-01-09

استثناءهایی بر هزینه فایده سیاسی- نمونه موردی هاشمی رفسنجانی در مطلب قبل گفته شد که سیاستمداران برای اصلاحات اقتصادی هزینه فایده سیاسی انجام می دهند و اگر نفع آن اصلاح اقتصادی در عرصه سیاست بیش از هزینه‏هایش باشد به انجام آن اقدام می‏کنند. بر این قاعده کلی البته استثناءهایی حاکم است. در برخی مقاطع سیاستمدارانی تصمیم می گیرند که اقدامی که به نفع کشور است ولی به زیان مستقیم آنهاست را انجام دهند. دکتر نیلی زمانی برای من و جمعی از دوستان تعریف می کرد که در مجلس چهارم در کمیسیون اقتصادی به ریاست آقای دری نجف آبادی–اگر اشتباه نکنم- ، بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بود. با توجه به چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری سال 72، اکثر افراد نظرشان این بود که فعلا واقعی کردن قیمت بنزین به صلاح دولت و شخص آقای هاشمی نیست و بهتر است بنزین فعلا با همان قیمت یارانه‏ای عرضه شود ولی آقای هاشمی در آنجا حاضر شد و اصرار داشت که این کار که یک ضرورت برای اقتصاد بود انجام شود ولو اینکه به واسطه آن انتخابات بعدی را از دست بدهد. علی رغم اصرار آقای هاشمی، نظر کمیسیون بر این شد که قیمت بنزین کماکان پایین بماند و این گره اقتصادی در آن زمان گشوده نشود. واقعاً مواردی از این دست که یک سیاستمدار شانس سیاسی خود را فدا کند تا یک سیاست اقتصادی درست به اجرا درآید بسیار نادر است. خدا رحمتش کند که به اصلاحات اقتصادی این قدر اهتمام داشت. امید است که افرادی چون آقای روغنی زنجانی، دکتر طبیبیان و دکتر نیلی مهر از دهان برگیرند و ناگفته های آن مقطع از اصلاحات اقتصادی را بازگو کنند. https://telegram.me/ali_sarzaeem