مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 670

تلگرام نوشته - 670

2017-01-06

چرا مسئولان برخی اقدامات درست را انجام نمی‏دهند؟-1 این سوال مهمی است که پاسخهای متعددی دارد و هرچه در اقتصاد سیاسی جلوتر می رویم فهم بهتری از این مسئله پیدا می‏کنیم. پاسخهای متعارف حول این مسئله است که قدرت طلبی، رضایت از وضع موجود و مشغول نگه داشتن مردم به گرفتاریها مانع می شود که به سراغ اقدامات درست بروند اما از یک منظر دیگر هم می توان به این مسئله نگریست و آن از منظر سرمایه سیاسی (political capital) است. همانطور که ایجاد کسب و کار نیازمند سرمایه مالی است، انجام اقدامات سیاسی و اصلاحات اقتصادی سخت نیازمند سرمایه سیاسی است. همانطور که محدودیت سرمایه مالی مانع می شود تا فردی یک بنگاه بزرگتر ایجاد کند تا به اقتصاد مقیاس برسد و قدرت رقابت بیشتری پیدا کند، سرمایه سیاسی هم محدود است و یک سیاستمدار به واسطه این محدودیت نمی تواند خیلی از اقداماتی که مایل به انجام آن است و می داند که درست و ضروری هستند را اجرا کند. مثلاً همه می دانند که وجود دو نهاد نظامی به موازات هم در یک کشور بهینه و کارا نیست ولی اصلاح این امر سرمایه سیاسی زیادی طلب می کند. چون سرمایه سیاسی سیاستمداران محدود است ناچارند تا اولویت بندی کنند و به برخی کارها بپردازند و برخی کارها را به تعویق اندازند. به عنوان مثال آقای روحانی در هنگام شروع کار می دانستند که مشکلات متعددی هست ولی به درستی گمان می کردند که رفع تحریم اولویت اول کشور است و باید سرمایه سیاسی محدود خود را صرف انجام مذاکره و به نتیجه رساندن آن نمایند. در این چارچوب برخی کارهای ضروری مثل رفع حصر نسبت به برجام اولویت نمی یافت و ترجیح می داد که فعلاً آنها را نادیده گیرد. این به معنی آن نبود که ایشان و همراهانش ندانند که چنین اولویت هایی هست ولی ترجیح می دادند سرمایه سیاسی محدود را صرف کارهای اولویت دار نمایند. https://telegram.me/ali_sarzaeem