مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 641

تلگرام نوشته - 641

2017-01-01

سوغات فرنگ 3: حداکثر استفاده از امکانات مدارس در دوران تحصیلات تکمیلی، یک سالی در شهر میلان زندگی کردم. در آن یک سال خانه من مقابل یک مدرسه بود و این مدرسه ظهرها تعطیل می شد ولی صدای بازی افراد در سالن ورزش آن که اتفاقا مجاور خانه من بود تقریباً هر روز تا ساعت 11 شب شنیده می‏شد. هیاهوی ورزش و هیاهوی جشنها در روزهای تعطیل اگرچه برای مطالعه من مزاحم بود ولی از این حکایت داشت که از ساختمان مدرسه بعد از ساعت تعطیل کلاس در روزهای عادی و کل ساعات روز در روزهای تعطیل حداکثر استفاده می شود. وقتی به حومه میلان رفتم برای کلاس زبان ایتالیایی به شهری کوچک یا بهتر بگویم روستایی مدرن می رفتم. کلاس توسط شهرداری در یک مدرسه در ساعات پایانی روز برگزار می شد. همزمان اقسام فعالیت بزرگسالان در مدرسه برقرار بود: از فعالیتهای داوطلبانه گرفته تا تمرین موسیقی. اینها هم نشان می داد که از مدرسه می‏توان در ساعات خالی استفاده کرد. در سال 2010 وقتی که برای یک دوره تحقیقاتی یک سال به بروکسل رفتم، به عنوان دروزاه بان در تیم فوتبال دانشکده در مسابقات دانشگاه شرکت می‏کردم. دانشجویان هم تیم می‏گفتند که اگر یک سال قبل اینجا بودی تمام سالن ورزش به اشغال مهاجران غیرقانونی درآمده بود و آنها یک سال در آنجا مستقر بودند. نکته جالب توجه این بود که دانشجویان مدافع آنها بودند و نگذاشته بودند که پلیس آنجا را تخلیه کند. این مثالها نشان می دهد که از امکانات عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‏ها، سالن ادارات و غیره در ساعات تعطیل آنها می توان استفاده‏های دیگری نیز نمود. در شرایطی که کشور و بخش دولتی با کمبود منابع مواجه است استفاده بهتر از امکانات موجود یک تدبیر عقلانی است. https://telegram.me/ali_sarzaeem