مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 630

تلگرام نوشته - 630

2016-12-29

ندانستن یا نخواستن-2 استاد عزیزی که همکارمان است من را به کنفرانس صندوق های بازنشستگی دعوت کرد. گفتم که می دانم مشکل این صندوقها چیست. این صندوقها ورودی کم و خروجی زیاد دارند. یکی از مسائل آن این است که حقوق بازنشستگی افراد از میانگین دو سال آخر تعیین می شود. حال افراد می آیند این روش را در پیش می گیرند. با توافق با کارفرما 28 سال حداقل حقوق را رد می کنند تا کمترین حق بیمه را بدهند (کارفرما نیز از این امر منتفع است زیر ا او هم حق بیمه کارفرمایی کمتری می دهد) ولی 2 سال آخر حداکثر حقوق اعلام می شود تا فرد بعد از بازنشستگی تا 30 سال بعد که خود و همسر می میرند حداکثر حقوق بازنشستگی را بگیرند. روشن است که هیچ سیستم بازنشستگی در دنیا نمی تواند اینگونه دوام بیاورد. با این مکانیزم ورودیهای صندوق 28 سال حداقل ممکن و خروجی های آن به مدت 30 سال در حداکثر ممکن خواهد بود. این یک نمونه از اشکالات صندوق است که موجب عدم تعادل مالی آنها شده است. یک مورد دیگر بازنشستگی زودهنگام است. هر کس از راه رسیده تلاش کرده تا مسئولان را متقاعد کند شغلش سخت و زیان آور است و باید زودهنگام بازنشسته شوند مثلا 25 سال. معنای این حرف آنست که این صندوقها 5 سال کمتر حق بیمه می گیرند و 5 سال بیشتر باید حقوق دهند. یعنی ورودی کم و خروجی زیاد. از این دست موضوع در صندوق ها بسیار است. راه حل چیست؟ راه حل اصطلاحا اصلاحات پارامتریک گفته می شود یعنی به جای میانگین دو سال، میانگین 5 سال را قرار دهیم یا بازنشستگی زودهنگام ها را به جز موارد بسیار خاص لغو کنیم. راه حل کاملا منطقی و شناخته شده است ولی کو مسئولی که بتواند آن را اجرا کند. دولت همین که خواست میانگین 5 سال را در برنامه ششم قرار دهد چنان جوسازی در فضای مجازی شد که نوبخت سریع مجبور شد غلط کردم بگوید. اگرچه فقدان شجاعت تیم اقتصادی خود یک سوی داستان است اما بخش دیگر مسئله این است که باید دیگر نهادهای حکومت و روشنفکران و رسانه ها از مسئولان حمایت کنند تا بتوانند در مقابل زیاده خواهی مردم ایستادگی کنند. از دید من این عین دزدی است که 28 سال حداقل حقوق داد ولی تا آخر عمر تقاضای حداکثر حقوق بازنشستگی را کرد. مسئولان باید شجاعت ایستادگی در برابر این فزون طلبی ها را داشته باشند و جامعه مدنی و سیاسی باید سیاست مدار را در این امور یاری رساند. در غیر این صورت با این که راه حل مشخص است چیزی تغییر نمی کند و وضعیت بدتر از قبل می شود. در مورد صندوقهای بازنشستگی که فعلا خبری از تغییر نیست و به همین دلیل با کله به سمت بحران در حال حرکتیم. به همین دلیل به کنفرانس مذکور نرفتم و ترجیح دادم در دفترم بنشینم و مقاله ای را بخوانم. https://telegram.me/ali_sarzaeem