مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 628

تلگرام نوشته - 628

2016-12-28

ندانستن یا نخواستن-1 در گذشته بسیاری از مسائلی که کشور با آن روبرو بود ناشی از عدم آگاهی به راه حل درست بود. برای مثال سالهای سال تصور می شد که هرچه وام بیشتری به صنعت داده شود تا تولید افزایش یابد تورم کاهش می یابد چون عرضه زیاد خواهد شد یا تصور می شد که هرچه نرخ های بهره را دستوری کاهش دهند، چون قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت پس تورم کاهش خواهد یافت. بالاخره با سی سال سعی و خطا تصمیم گیران فهمیدند که گره کار در حجم نقدینگی است و تا این امر کنترل نشود تورم سامان نخواهد یافت. خوب آیا صرف یافتن جواب کافی است؟ قطعا نه، همان طور که همه ما می دانیم که ورزش برای سلامتی مفید است اما معدودی از ما صبح ها ورزش می کنیم، به همان قیاس در اکثر مسائل سیاست گذاری راه حل ها شناخته شده است اما همت عملی کردن آن وجود ندارد. نداشتن همت ورزش کردن به ملاحظات شخصی بر می گردد اما عملی نکردن سیاست های اقتصادی درست مساله ای شخصی نیست بلکه نهادی است یعنی باید نهادهای کشور به نحوی باشند تا سیاست گذار ناگزیر شود و یک سیاست غلط را اصلاح نماید. باید نخبگان و روشنفکران نیز جامعه را متقاعد سازند که با سختی اجرای آن سیاست درست کنار آیند. به همین مثال تورم بر گردیم. ریشه آن در ایران کسری بودجه است یعنی باید جامعه و نهادهای سیاسی فشار روی دولت برای هزینه کردن در مناطق مختلف را کم کند تا دولت به اندازه درآمدش هزینه کند. تا وقتی این امر رخ ندهد، بسیار محتمل است که رئیس جمهور با اینکه می داند کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد نهایتاً از یک جایی به بعد در برابر فشارهای هزینه استانها و نهادها و بخش های مختلف تسلیم شود. اینگونه است که مشکلات باقی می ماند با اینکه می دانیم راه حل درست چیست. https://telegram.me/ali_sarzaeem