مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 611

تلگرام نوشته - 611

2016-12-24

سهم دولت آمریکا در آموزش در آمریکا 90 درصد دانش آموزان به مدرسه دولتی می روند و تنها 10 درصد در مدارس خصوصی تحصیل می کنند. از این 10 درصد، 40 درصد در مدارس کاتولیک و 40 درصد دیگر در مدارس مذهبی و 20 درصد در مدارس سکولار تحصیل می‏کنند. در آموزش عالی وضعیت متفاوت است یعنی 40 درصد مدارک لیسانس، ارشد و دکترا در دانشگاه های خصوصی داده شده است که تقریباً همه آنها غیرانتفاعی بوده اند (منبع: کتاب اقتصاد بخش عمومی استیگلیتز، 2015، ص 399). فراموش نکنیم که در آمریکا موسسات انتفاعی (for profit) از غیرانتفاعی (non profit)تفکیک می شوند ولی در کشور ما به اشتباه به مدارس انتفاعی هم عنوان غیرانتفاعی اطلاق شد. انتفاعی یعنی مدرسه ای که انگیزه اصلی اش کسب سود است و مدرسه غیرانتفاعی مدرسه ای است که بنیانگذاران آن اهداف اجتماعی و مذهبی و خیرخواهانه دارند و همه درآمد مدرسه را صرف خود مدرسه و کارهای خیرخواهانه مشابه می کنند. در دهه اول انقلاب، مسئولان وقت زیر بار این حرف نمی رفتند که سودجویی را باید قبول کرد چه رسد به سودجویی از طریق آموزش. اطلاق تعبیر غیرانتفاعی برای مدارس انتفاعی نمونه ای از عدم انعطاف نظام رسمی در برابر انگیزه های اقتصادی است که موجب شد بار معنای کلمه غیرانتفاعی لوث شود. https://telegram.me/ali_sarzaeem