مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 598

تلگرام نوشته - 598

2016-12-21

پیرامون علوم انسانی علوم انسانی و خصوصاً علوم اجتماعی تفاوتهای زیادی با دیگر رشته های علمی نظیر جغرافیا، مهندسی، پزشکی و حتی هنر دارد. به اجمال نکاتی که برای تحصیل در این رشته ها به ذهنم می رسد را تقدیم می کنم: • علوم انسانی گلستان است و کسی باید عاشق گل باشد تا با سختیهای شغل باغبانی کنار آید. تحصیل در علوم انسانی به هوس کسب درآمد، مدرک و یا جایگاه اجتماعی و امثالهم با احتمال خیلی خیلی خیلی زیاد ناموفق از آب در خواهد آمد. باید عاشق حوزه ای از حوزه های علوم انسانی شد و به آن دل داد تا این رشته شاید دریچه اش را به روی شما بگشاید. • در علوم انسانی سن خیلی مهم نیست یعنی برخلاف رشته های دیگر که فرد تا جوان است آمادگی تحصیل خواهد داشت، در علوم انسانی پختگی ناشی از زندگی به فهم بهتر علوم انسانی کمک می کند. لذا از اینکه سن از مرز 30 یا 40 گذشت نباید تاسف خورد و کار را تمام شده انگاشت. • در علوم انسانی مدرک خیلی اهمیت ندارد بلکه سواد است که اهمیت دارد. امروزه به وضوح می بینیم که استاد ملکیان مدرک آکادمیک فلسفه در سطح دکترا یا اجتهاد در حوزه ندارد ولی چون سواد دارد مرجع بسیاری از افراد و دانشجویان دکترا قرار می گیرد. آقای عباس عبدی با اینکه مهندسی خوانده ولی در جامعه شناسی بیش از بسیاری از اساتید جامعه شناسی مرجع است. • علوم انسانی دیربازده است یعنی وقتی شما 20 سال در حوزه ای کار کردید تازه درک نسبتاً خوبی از مسائل پیدا می کنید زیرا انسان پیچیده است و فهم جوانب مختلف رفتار انسان و پدیده های بشری دشوار است. لذا برخلاف مهندسی و حقوق که فرد سه سال می خواند به پول و شغل می رسد، در علوم انسانی (از جمله حقوق) فهم مسائل بیش از 20 تا 30 سال به طول می انجامد. • در هر حوزه از علوم انسانی و علوم اجتماعی یک بخش کاربردی و اجرایی دارد مثلا در روانشناسی بحث مشاوره، در جامعه شناسی موضوع نظرسنجی، در اقتصاد بحث سیاست گذاری، .... باید عرض کنم که این مباحث اتفاقا مباحث نازل آن هستند و در واقع میوه درخت مباحث نظری به شمار می روند. افراد سطحی نظریه ها و تئوریها را سطحی می خوانند و به سرعت از آنها گذر می کنند اما من به تجربه دریافتم که هرچه فرد بنیانش در نظریه قوی باشد در مباحث بعدی کارش آسانتر خواهد شد و موفقتر خواهد گردید. لذا تفاوت افراد موفق و ضعیف را در میزان تاکید آنها بر نظریات می توان شناخت. https://telegram.me/ali_sarzaeem