مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 596

تلگرام نوشته - 596

2016-12-20

سقوط مدل ترکیه ای اقتصاد ترکیه در سال 2000 دچار بحران بانکی شد ولی از آن پس با اقدامات اقتصادی به رهبری کمال درویش و هدایت حزب عدالت و توسعه رشد نسبتاً خوب و پایداری را تجربه کرد. در این فاصله غرب نیز از ترکیه حمایت می کرد و ترکیه را مدلی از ترکیب خوب مدرنیته و اسلام تلقی می کرد و آن را به عنوان الگویی قابل تقلید برای جهان اسلام می دانست. اداهای اردوغان در کنفرانس داووس علیه اسرائیل و شیمون پرز مکمل این طرح شد و ترکیه به عنوان کشوری ضدصهیونیست در جهان اسلام محبوبیت یافت. همزمان رشد مستمر اقتصادی برای یک دهه موجب شد تا سوداهای جهانی مجال بروز یابد و اندیشه احیای امپراطوری عثمانی به اذهان رهبران ترکیه وارد شود. ورود به بحران سوریه و تشدید آن البته شروع یک مسیر بازگشت بود. برگشت به سیاست سرکوب کردها، سرکوب مخالفان سکولار و ارتشیها، سرکوب رقبای مذهبی به اسم کودتا، بمب گذاریهای مختلف و حالا ترور همه نشانگر آنست که آن مدل، مدلی واقعی نبوده است. اخیرا کتابی به نام سقوط مدل ترکیه ای توسط جیهان توگال در آمریکا این روند را به خوبی نشان داده و روزنامه تعادل به تاریخ 25 مهر 1395 روایت خواندنی از آن عرضه کرده است. http://www.taadolnewspaper.ir/archive/5/1395/07/25#page=8 تجربه ترکیه حداقل یک درس مهم دارد و آن این است که حفظ دمکراسی پس از تجربه یک رشد اقتصادی قابل قبول کار سختی است و کاملاً ممکن است مسئولان وسوسه شوند که رشد اقتصادی را ابزاری برای حرکت به سمت دیکتاتوری کنند. پیامدهای این امر هم برای رشد اقتصادی و هم برای دمکراسی فاجعه بار است. ترکیه شاهدی زنده در مقابل چشمان ماست https://telegram.me/ali_sarzaeem