مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 591

تلگرام نوشته - 591

2016-12-19

خاطرتان می آید که نوشتم برای مدیریت وزارت بهداشت به یک پزشک احتیاج نداریم بلکه به تحصیل کرده اقتصاد بهداشت نیاز داریم؟ http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1204-why-economics این نوشته با عکس العمل تند برخی مخاطبان همراه شد ولی حالا خود آقای وزیر بهداشت به این امر اقرار کرده است. وزیر بهداشت: وزیر بهداشت نباید حتما پزشک باشد. عمیقا معتقدم نیازی نیست وزیر بهداشت پزشک باشد، می تواند یک فرد با تجربه در حوزه اقتصاد باشد. به گزارش از ایرنا، سید حسن هاشمی روز یکشنبه در اجلاس معاونان بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: به نظر من مهم این است که وزیر بهداشت و حتی رئیس شبکه و رئیس بیمارستان می تواند یک متخصص اقتصاد،مدیریت یا حتی یک پرستار یا پزشک عمومی باشد. مهم این است که عاشق کارش و ماندگار باشد نه اینکه مانند برخی متخصصان به علت درآمد و احترام بیشتر در کار طبابت انگیزه کافی برای کار نداشته باشد. وی اضافه کرد: اگر وزیر بهداشت غیر پزشک باشد می تواند با تغییر ساختار وزارت بهداشت با ادغام معاونت آموزش و پژوهش در قالب یک سازمان مستقل و نیز ادغام بهداشت و درمان در یک سازمان مستقل دیگر و قرار دادن مدیرانی توانمند در رأس آنها کارآمدی بیشتری برای وزارت بهداشت ایجاد کند. وی اضافه کرد: اینکه همه مدیران وزارت بهداشت باید عضو هیئت علمی باشند و هر دو سال یکبار عوض شوند به نفع سیستم نیست. پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران