مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 585

تلگرام نوشته - 585

2016-12-18

برابری در عین نابرابری در این دنیا در عین اینکه یک نابرابری شدید در امکانات هست اما یک نوع برابری نیز دیده می شود و این حداقل برای خود من جالب است. در بیشتر لذتها همه افراد کمابیش شریکند. 1) خواب: وقتی آدمی خسته می‏شود خواب لذت بی بدیلی دارد. وقتی خستگی زیاد باشد، یک محل استراحت معمولی چندان از یک رختخواب لوکس کم ندارد. خواب لذت رایگانی است که در اختیار همه است. 2) خوردن: وقتی که آدمی خوب گرسنه می شود یک نان تازه تنها نیز برایش بسیار جذاب است. درست است که تنوع غذا بهتر است اما رهاشدن از رنج گرسنگی بازهم مشترک است. 3) شهوت جنسی: همه انسانها می توانند از لذت جنسی بهره مند شوند و این امر چندان تابع رفاه مادی فرد نیست. 4) حس خوب پدر و مادر بودن: همه کسانی که تجربه کرده اند به خوبی می دانند که بچه داشتن چه لذت بی مانندی برای پدر و مادر دارد و این لذت برای همه امکان پذیر است و تقریباً همه آن را تجربه می کنند. 5) حس خوب نیکی: احسان و کمک به دیگران و صداقت احساس خوبی در درون خود آدم ایجاد می کند و این امر نیز در میان همه آدمها می تواند وجود داشته باشد و بین افراد مانعه الجمع نیست. 6) لذت علم جویی: هرروز بیش از قبل علم در دسترس انسانها قرار می گیرد. کافی است که شخصی چیزی را طلب کند تا به سادگی از طریق اینترنت آن را بیابد. یادگیری و کسب علم نیز لذت بی مانندی دارد که آدمی آن را در هنگام خواندن یک کتاب خوب یا بودن در محضر یک استاد خوب تجربه می کند. 7) لذت عبادت: این لذت نیز انحصار پذیر نیست و هر کس می تواند با نیایش با خدایش لذت آن را تجربه کند. 8) شور عشق: خدا در وجود همه ما بذر عاشق شدن را نهاده و کافی است تا روح خود را طوری خراب نکنیم که این بذر نتواند جوانه بزند. اگر مجال یابد همه می توانند –حداقل در برخی مقاطع عمر- شیدایی عاشقی و معشوقی را تجربه کنند. 9) آخرین و مهمترین برابری، مرگ است که هیچ کس از آن گریز ندارد. پیر و جوان، زشت و زیبا، پولدار و بی پول، باهوش و بی هوش، زرنگ و تنبل همه نهایتاً مرگ را تجربه خواهیم کرد و دستمان از این دنیا کوتاه می شود و این امر نیز استثناپذیر نیست. اینها اموری است که وقتی به آنها فکر می‏کنم، نابرابریهای دنیا کمتر آزارم می‏دهد. https://telegram.me/ali_sarzaeem