مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 584

تلگرام نوشته - 584

2016-12-16

ادامه لیست پیشنهادی کتابهای اقتصادی برای عموم مردم https://telegram.me/ali_sarzaeem • دمکراسی مقدمه‏ای بر انتخاب عمومی، گانینگ، ترجمه حسین ربیعی، انتشارات دنیای اقتصاد این کتاب قبلا توسط انتشارات سازمان برنامه و بودجه با ترجمه دکتر محسن رنانی و دکتر خضری منتشر شده بود که نایاب است. کتاب بهترین متن درسی برای درک رویکرد انتخاب عمومی یعنی رویکرد اقتصادی به سیاست و خصوصاً دمکراسی است. ترجمه دکتر رنانی بسیار روان و مناسب است. دموکراسی-مقدمهای-بر-انتخاب-عمومی/http://book.donya-e-eqtesad.com • ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی، ترجمه دکتر خیرخواهان و سرزعیم، نوید مهر، 1395 ترجمه گفتگوهایی متنوع با بزرگان حوزه اقتصاد و مالی است. توضیحات بیشتر در لینک زیر موجود است: http://www.sarzaeem.ir/fa/alef/1421-introducing-great-idea-from-great-mind دوست دارم کتابی در حوزه تجارت بین الملل و جهانی شدن معرفی کنم ولی بیشتر کتابهای این حوزه (مثل کتابهای استیگلیتز) یک سویه هستند و جهت گیری دارند و می توانند موجب سوءبرداشت شوند. نمی توانم با اطمینان بگویم ولی شاید کتاب زیر کتاب مناسبی برای این عرصه باشد چرا که نویسنده اول کتاب از افراد بنام در اقتصاد است و تا جایی که از محتوای کتاب به خاطرم مانده درک خوبی از روند جهانی شدن به دست می دهد: • جهانی شدن، رشد و فقر، پل کالیر و دیوید دالر، ترجمه غلامحسین فیروزفر، موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، 1383 http://www.adinehbook.com/gp/product/9643381137/ref=sr_1_1000_4/926-2110109-7070867 فعلا این کتابها به خاطرم می رسد