مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 583

تلگرام نوشته - 583

2016-12-16

لیست پیشنهادی کتابهای اقتصادی برای عموم مردم https://telegram.me/ali_sarzaeem یک سری کتابهای اقتصادی هستند که برای توده مردم یعنی برای مخاطب عام تالیف شده اند. بدون تعارف واقعاً باور دارم که دو کتاب اقتصاد برای همه و بینش اقتصادی برای همه نوشته خودم هنوز مناسب ترین کتاب از این دست هستند. اینهم لینک توضیحات مربوط به هر کتاب http://sarzaeem.ir/fa/economicsforall http://sarzaeem.ir/fa/economic-insight-for-all غیر از این دو کتاب، کتابهای زیر را پیشنهاد می کنم: • اقتصاد، نوشته داسگوپتا، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر ماهی، 1392 https://nashremahi.com/book/499 این کتاب را یکی از اساتید معروف اقتصاد نوشته و تلاش کرده تا جای ممکن ساده نویسی در پیش گیرد ولی هنوز برخی بخشهای آن برای اقتصاد نخوانده ها قدری دشوار است ولی ایده کتاب جالب است. در این کتاب زندگی دو بچه در هند و انگلیس مقایسه شده و از این رهگذر مفاهیم اقتصادی تشرح می شود. • چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد (یک داستان اقتصادی)، شف و شف، ترجمه حمید ارباب، نشر نی، چگونگی-رشد-و-فروپاشی-اقتصاد http://nashreney.com/content/ کتاب در ضمن یک داستان تلاش می کند مفاهیم اساسی رشد اقتصادی را تشریح کند. • اقتصاد ناهنجاریهای پنهان اجتماعی، داینز و لویت، ترجمه سعید مشیری، نشر نی، اقتصاد-ناهنجاری‌های-پنهان-اجتماعی/http://nashreney.com/content اسم اصلی کتاب freakonomics است که در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها بسیار فروش کرده است. نویسندگان ایده ها و مسائل جالب اجتماعی را با استفاده از علم اقتصاد ارزیابی می کنند و نتایجی جالب و ارزشمند عرضه می کنند و به این ترتیب نشان می دهند که علم اقتصاد در تحلیل مسائل اجتماعی ابزار قدرتمند و کارایی است. قطعا از خواندن این کتاب لذت خواهید برد. • تبهکاران اقتصادی، فیسمن و میگل، ترجمه فرخ قبادی، نشر نگاه معاصر، این کتاب، کتابی بسیار جالب و خواندنی است. آنقدر جالب که من دو بار آن را در دنیای اقتصاد و تجارت فردا معرفی کرده ام. شرط می بندم که از خواندن آن سرمست خواهید شد. کتاب اگرچه در حوزه اقتصاد توسعه است اما به نحوی نوشته شده که برای خواننده عادی هم بسیار جالب و جذاب است. این هم لینک نوشته من http://sarzaeem.ir/fa/jornals/den-weekly-monthly/1267-about-economic-gangster • چرا ملتها شکست می خورند؟، عجم اوغلو و رابینسون، ترجمه های متعدد این کتاب، به زبانهای مختلفی ترجمه شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. حداقل سه ترجمه از آن خودم دیده ام و دو ترجمه را خوانده ام که هر دو خوب بوده است. تنها ترجمه آقای نعیمی پور و میردامادی را نخوانده ام. کتاب به این سوال می پردازد که چرا برخی کشورها پیشرفت کرده ولی برخی عقب می مانند. • ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، عجم اوغلو و رابینسون، ترجمه خیرخواهان و سرزعیم، نشر کویر این کتاب به لحاظ محتوا غنی تر از کتاب چرا ملتها شکست می خورند است ولی چون در درون کتاب فرمولهای ریاضی را هم آورده هم در ایران و هم خارج از ایران کمتر مورد استقبال قرار گرفته است. خوانندگان می توانند به سادگی فرمولها و بخش های ریاضی را گذر کنند و اصل ایده نویسندگان را دریابند. در اینجا توضیح من را می توانید ببینید. ریشه-های-اقتصادی-دیکتاتوری-و-دمکراسی- http://sarzaeem.ir/fa/alef/804 • اقتصاد فقیر، بنرجی و دوفلو، ترجمه خیرخواهان و فیضی، انتشارات دنیای اقتصاد کتابی تکان دهنده که قطعا بر نگرش خواننده در مورد فقر تاثیرات مهمی برجای می گذارد. توضیحات من در مورد این کتاب در اینجا آمده است. http://sarzaeem.ir/fa/alef/1318-book-review-poor-economics • راه دیگر، دوسوتو، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، کتابی که در جهان مورد استقبال قرار گرفت و تاثیر بسزایی بر مردم پرو برجای گذاشت. بابت این کتاب نویسنده چند بار مورد سوءقصد قرار گرفت ولی جان به در برد. این کتاب به همراه کتاب راز سرمایه ایده های جالب نویسنده در مورد فقر، حاشیه نشینی و بخش غیررسمی عرضه می کند. http://sarzaeem.ir/fa/alef/1336-the-other-path • دو کتاب دن آریلی هم قابل توصیه هستند ولی از اقتصاد کمی فاصله می گیرند و به اصطلاح جزو اقتصاد رفتاری یا روانشناسی و اقتصاد قلمداد می شوند. توضیحات من در اینجا آمده است: http://sarzaeem.ir/fa/alef/1326-review-of-predictably-irrational http://sarzaeem.ir/fa/alef/1314-upside-of-irrationality