مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 577

تلگرام نوشته - 577

2016-12-15

ارزیابی همکاری در مقابل مقابله با عربستان یک نکته ای که طرفداران مقابله با عربستان کمتر به آن توجه می‏کنند آنست منابع مالی کشور بسیار محدود است و اگر رویه تقابل را در پیش گیریم به ناگزیر باید بخش عمده منابع محدود خود را صرف تولید و خریدهای نظامی کنیم. در حالت تقابل چون هر طرف از اقدامات طرف مقابل احساس هراس می کند سعی بیشتری در تسلیح خود خواهد کرد و یک حلقه معیوب شکل می گیرد. اگر خدای نکرده جنگ هم که پیش گیرد فقط خرابی به دنبال دارد نه سازندگی! حال به نظر شما با این شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم آیا صرف بودجه محدودمان در امور زیرساختی معقول است یا حوزه نظامی؟ البته افزایش بودجه نظامی قدری تولید را افزایش خواهد داد زیرا بهرحال صنایع دفاع فعالتر می گردند ولی اثر بیر‌ونی این هزینه ها روی رشد بسیار کمتر از هزینه کردنه روی زیرساختها است. هر دو کشور ایران و عربستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و گزینه همکاری میان آنها ثمرات مثبت و مهمی برایشان به همراه خواهد داشت. فقط کافی است که یک لحظه تصور کنیم که اقتصاد بزرگی چون عربستان درهای خود را به روی محصولات ایرانی باز کند. گمان می کنم در این صورت اثر آن بر صنایع داخلی ما چشمگیر خواهد بود. https://telegram.me/ali_sarzaeem