مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 572

تلگرام نوشته - 572

2016-12-12

پیرامون نوشته سیاستمدار، حکیم و قاضی زمانی که دکتر سروش کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت را نوشت چندین نقد توسط دانشگاهیان و حوزویان نوشته شد ولی به تعبیر خود دکتر سروش هیچ نقدی به قوت نقد آقای صادق لاریجانی نبود به طوری که دکتر سروش دو بار به ایشان پاسخ داد. وقتی که کتاب فلسفه فقه را خواندم تنها کسی که با قوت از موضع اصولی ضرورت ایجاد فلسفه فقه را نفی کرد و در مقابل روشنفکرانی چون استاد ملکیان و استاد مجتهد شبستری مطالب استواری مطرح کرد، صادق لاریجانی بود. وقتی هم که استاد ملکیان در مورد کتاب فلسفه اخلاق که آقای صادق لاریجانی ترجمه کرد و بر آن تعلیقاتی افزود نوشت: ترجمه ای خوب با تعلیقاتی نیکو (قریب به مضمون) ارادتی نسبت به شان علمی آقای صادق لاریجانی پیدا کردم. احساس کردم کسی است که علوم حوزوی را خوب فهمیده و آنقدر فلسفه غرب و انگلیسی بلد است که علم روز را هم دریابد. به تدریج با نوشته های ایشان در نشریه حکومت اسلامی-نشریه ارگان مجلس خبرگان- آشنا شدم که از ولایت فقیه دفاع نظری می کرد. شاید بیشتر مردم با این وجهه از ایشان آشنا نبودند. به تدریج که ایشان وارد خبرگان شد و موضع گیری علیه آقای هاشمی را شروع کرد نام شان برای جامعه شناخته تر شد. وقتی که به قوه قضائیه رفتند حساسیت عمومی نسبت به موضع گیریهای سیاسی ایشان تشدید شد. در دورانی که ایشان در راس قوه قضائیه قرار داشتنتد پیوسته علیه علوم انسانی غربی موضع گیری کرده و در چالشهای سیاسی علیه هاشمی و حتی برجام وارد می شدند و در مسائل سیاست خارجی موضع گیری می کردند. پیوسته احساس می کردم که ایشان سه نقش سیاستمدار، دانشمند و قاضی را می خواهند با هم داشته باشند ولی اینها قابل جمع نیستند و به ایفای نقش هر کدام آسیب می زنند. آسیب فوری به قوه قضائیه است که دامن گیر جامعه است. آسیب دوم به خودشان است. ایشان دیر یا زود به حوزه بر می گردند (مثل دیگر روسای قوه قضائیه) ولی با این موضع گیری های سیاسی دیگر جامعه به دیدگاه های نظری و علمی شان چندان بها نخواهد داد و آن جایگاه علمی را در جامعه از دست خواهند داد. نوشته مذکور از معدود نوشته های من است که به آن دلبستگی دارم و خوشحالم که سایت الف همت کرد و آن را منتشر نمود. امید است که برای حفظ جایگاه قوه قضائیه و جایگاه علمی خود آقای لاریجانی مفید باشد و برای دیگرانی که می خواهند وارد عرصه سیاست شوند روشنگر باشد. https://telegram.me/ali_sarzaeem