مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 564

تلگرام نوشته - 564

2016-12-08

گزارشی از همایش بیمه و توسعه-بخش سوم دو سخنران خارجی هم صبح صحبت داشتند. اولی از شرکت بزرگ Munich Re بود که گفت بیش از 50 سال قبل این شرکت در ایران فعالیت بیمه ای داشته است و گفت فرق شرکت های بیمه با شرکت های تامین سرمایه (بانکداری سرمایه گذاری) در این است که شرکت های بیمه دونده مسابقه استقامت هستند و تامین سرمایه ها دونده دو سرعت! سپس سخنران خارجی دوم که استاد اقتصاد دانشگاه ژنو بود در مورد اوراق قرضه مربوط به حوادث طبیعی صحبت کرد و گفت این اوراق بازار بیمه را به بازار سرمایه وصل می کند و بازار بیمه با استفاده از این اوراق بخشی از ریسکش را به بازار سرمایه منتقل می سازد. سازوکار ساده است شرکت بیمه، بیمه زلزله فروخته است ولی اگر یک زلزله بزرگ رخ دهد حجم خسارت آنقدر بالا خواهد بود که نخواهد توانست با آن حق بیمه آن را جبران کند. اگر حق بیمه را بالا ببرد کسی از او نخواهد خرید. راه حل یا بیمه اتکایی است یا اوراق حوادث طبیعی cat bond. شرکت بیمه اوراق حوادث طبیعی منتشر می کند که ریسکی است و تنها سرمایه گذاران ریسکی آن را می خرند. سررسید مثلا 3 ساله است. در این سه سال شرکت بیمه بهره اوراق را به سرمایه گذاران می پردازد. اگر حادثه طبیعی در این سه سال رخ نداد که هیچ. در سررسید شرکت بیمه اصل پول را بر می گرداند ولی اگر حادثه طبیعی رخ داد اصل پول دیگر به سرمایه گذاران برگردانده نمی شود و صرف جبران زیان زلزله خواهد شد. توضیحات بیشتر را در ویکی پدیا بخوانید: https://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_bond https://telegram.me/ali_sarzaeem