مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 530

تلگرام نوشته - 530

2016-12-03

کتابشناخت علوم انسانی زمانی از استاد ملکیان شنیدم که تعجب می کنم انسانها برای خرید لباس چقدر جستجو می کنند تا لباس مناسب را بیابند ولی اولین کتابی که می بینند را خریداری می کنند و مشابه آن جستجو را در مورد کتاب انجام نمی‏دهند. خرید کتاب به اعتقاد من به مراتب سخت تر و مهمتر از خرید لباس است چراکه وقت مطالعه آزاد ما کم است و نباید آن را صرف مطالب ضعیف کنیم و پیامدهای پذیرش یک دیدگاه اشتباه بیش از خرید یک لباس نامناسب است. در خرید کتاب های ترجمه نیز باید به کیفیت ترجمه توجه کرد و برای همین داشتن راهنمای خرید کتاب امری ضروی است. زمانی که دانشجوی لیسانس در رشته های مهندسی بودم ولی شوق علوم انسانی در دلم بود پیوسته با این سوال مواجه می شدم که برای آشنایی با جامعه شناسی چه باید بخوانم؟ در حوزه فلسفه علم چطور؟ در علوم سیاسی چه کتابهای خوبی هستند؟ نهایتاً به این نتیجه رسیدم که به سراغ تک تک بزرگان علوم انسانی از جمله استاد ملکیان، دکتر سروش، استاد سعید حنایی کاشانی، بابک احمدی، سعید حجاریان (هنوز ترور نشده بود)، حسین بشیریه، دکتر دلاوری، دکتر معینی، دکتر کاووس سید امامی و ... رفتم و یک سیر مطالعاتی در حوزه های مختلف دریافت کردم. از آنها می خواستم در مورد هر کتاب دو سه خطی نظر دهند که این نظر دادن شامل رویکرد نویسنده، کیفیت ترجمه و سختی و دشواری مباحث یا نوآوری نویسنده می‏شد. بخش عمده ای از آن کار را نهایتا به شکل کتابی با عنوان کتابشناخت علوم انسانی عرضه کردم که متاسفانه ناشر آن همشهری با مسائل سیاسی مواجه شد و کتاب به خوبی به بازار عرضه نشد و قربانی گردید. بعدها برخی از شاگردان استاد ملکیان به توصیه ایشان پیگیر این کتاب نایاب بودند و نهایتا آن را از خود من طلب می کردند. به نظرم لیست کتاب پیشنهادی مذکور هنوز ارزشمند است. در ادامه لیست کتابهای پیشنهادی استاد ملکیان در مورد حوزه معرفت شناسی را با مقدمه ای بسیار ارزشمند که خود ایشان در مورد معرفت شناسی عرضه کرده اند تقدیم می کنم. پارسال وسوسه شدم که همان کار را به شکل سایت اینترنتی کتابشناخت علوم انسانی به روز کنم. بهرحال برای بروز کردن آن دوباره خدمت استاد ملکیان رسیدم و با کمک ایشان سیر مطالعاتی پیشنهادی در حوزه معرفت شناسی را به روز کردم که آن را هم تقدیم می کنم. به تدریج بخشهای مختلف آن کتاب را ترجیحا روزآمده شده با کتابهای جدید در این کانال تقدیم می کنم. ان شالله سایت مذکور را هم در آینده نزدیک راه اندازی خواهم کرد. https://telegram.me/ali_sarzaeem