مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 510

تلگرام نوشته - 510

2016-11-28

امام حسن افضل است آیه الله حبیبی تولیت حوزه علمیه مجتهدی گفتند که در کتاب کمال الدین نوشته شیخ صدوق حدیثی از امام جعفر صادق است که کسی از ایشان سوال می کند کدام امام برتر هستند؟ امام حسن یا امام حسین؟ ایشان می گویند امام حسن افضل هستند. سوال کننده می گوید پس چرا امامت در فرزندان امام حسین ادامه یافت؟ امام صادق می گوید حضرت موسی افضل از هارون بود ولی نبوت در خاندان هارون ادامه یافت. شاهد دوم این است که امام علی در بستر شهادت به امام حسین رو می کنند و می گویند که شما در امامت شریک امام حسن هستی ولی باید از امام حسن تبعیت کنی. شاهد سوم از کربلاست که وقتی حضرت زینب بی تاب می شود امام حسین نهیب می زند و می گوید که تو شهادت مادر پدر و برادرم را تحمل کردی که همه آنها از من بهتر بودند..... بله امام حسن افضل هستند اما برای دستگیری از ما، امام حسین راهگشاترند. در حدیث است که یکی از امامان گفتند همه ما کشتی نجات هستیم ولی کشتی حسین بزرگ تر است! شهادت امام حسن علیه السلام را تسلیت می گویم https://telegram.me/ali_sarzaeem