مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 509

تلگرام نوشته - 509

2016-11-28

حدیثی زیبا از پیامبر رحمت کسی از پیامبر سوال می کند چه کنم که خدا مرا دوست داشته باشد؟ مردم مرا دوست داشته باشند؟ مالم زیاد باشد؟ بدنم سالم باشد؟ عمر طولانی داشته باشم؟ در قیامت پیش شما باشم؟ پیامبر می گوید یک راه حل ندارد. برای اینکه خدا دوستت داشته باشد از خدا بترس و تقوا پیشه کن. برای اینکه مردم دوستت داشته باشند به مردم احسان کن ولی چشمت به اموال و احسان آنها نباشد، برای اینکه مالت زیاد شود زکات بده (توضیح منظور زکات فقهی نیست بلکه انفاق و خیرات و اینها را شامل می شود)، برای اینکه بدنت سالم باشد زیاد صدقه بده (توضیح صدقه صرفاً کمک به فقیر نیست راه انداختن کار یک گرفتار هم هست)، برای اینکه عمر طولانی داشته باشی صله رحم کن یعنی به اقوام و آشنایان سر بزن، برای اینکه با پیامبر محشور شوی سجده هایت را طولانی کن. (توضیحات از آیه الله حبیبی) خدا توفیق عمل به این رهنمودها را عنایت کند. آمین https://telegram.me/ali_sarzaeem