مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 503

تلگرام نوشته - 503

2016-11-27

یافته های من از جلسات استخدام با توجه به سابقه عضویت در کمیته استخدام چند نکته ای که فراگرفتم را با شما در میان می‏گذارم. روشن است که تخصص من مدیریت منابع انسانی نیست ولی اینها اموری بود که به تجربه به اهمیت آنها پی برده ام. فرض من این است که مخاطب فردی است که تحصیلات دانشگاهی دارد و می خواهد به عنوان کارشناس استخدام شود: • جلسات استخدام محل تواضع و شکسته نفسی نیست و باید شخص قابلیت ها و امتیازات خود را بیان کند و در عین حال از ادعای بزرگ کردن بپرهیزد. مثلا اکثر افراد در رزومه ادعا می کنند که تسلط کامل روی انگلیسی دارند و وقتی که من چنین ادعایی ببینم بلافاصله مصاحبه را به انگلیسی تبدیل می کنم و اکثراً دچار مشکل می شوند. معمولاً تیم مصاحبه کننده مکالمه در حد متوسط را با توجه به نظام آموزشی و بسته بودن کشور واقعا تحسین می کند و توانایی نگارش به انگلیسی را اصلا انتظار ندارد ولی وقتی کسی ادعای تسلط کامل بر انگلیسی می کند حدس می زند که در امور دیگر هم یک مدعی باشد تا یک اهل عمل. • شخص باید دلیل خوبی عرضه کند که چرا از جای قبلی بیرون آمده و برای این جای جدید اقدام کرده است. باید دقت کرد که این سیگنال را نفرستاد که فردی غر زن و ناراضی است و با بی وفایی هرجایی را که رها می کند پشت سر آنها بد می گوید. بلکه باید به شکل مثبت نشان داد که فرد با وجود رابطه خوب با کارفرمای قبلی به دلیل موقعیت بهتر یا هر دلیل مقبول و مثبتی تغییر محل کار را در نظر دارد. زیاد بودن دفعات تغییر محل کار سیگنال بسیار بدی است و این احساس را ایجاد می کند که وی در جای جدید هم ماندگار نخواهد بود. • شخصی که بگوید در مورد حقوق فکر نکرده است و یا بگوید هرچی که شما و شرکت شما بگوید یا پول اصلا اولویتش نیست فرد مناسبی برای استخدام نیست زیرا معلوم است که فرد خامی است زیرا حقوق افراد در میان مدت وبلندمدت تعیین کننده جدی انگیزه هستند و اگر شخصی به لحاظ مالی احساس اجحاف کند انگیزه لازم را نخواهد داشت. یک فرد جدی، یک پاسخ جدی در مورد این امر مهم خواهد داشت. اگر شرکتی هم در مورد حقوق پاسخ دقیق ندهد، جای مناسبی برای استخدام نخواهد بود زیرا مشخص می شود که نظام اداری درست و قابل اتکایی نخواهد داشت و احتمالاً در آینده گرفتاری در این امور رخ خواهد داد. • شخص باید نشان دهد که جای جدید را می شناسد و در مورد آن تحقیق کرده و صرفاً به امید اینکه هرجا شد استخدام شود نیامده است. شخص باید این سیگنال را بدهد که هرجایی حاضر نیست عمر محدود خود را بگذراند. من در مصاحبه های استخدام برایم مهم بود که فرد این سیگنال را دهد که آدمی جدی در زندگی اش است و مسیر شغلی مشخصی را در ذهن دارد و در راستای رسیدن به آن هدف حرکت می کند. لذا هر گامش برایش اهمیت دارد. تصور من این است کسانی که زندگی را جدی نمی گیرند یا خود را به دست تقدیر سپرده اند یا هدف خاص در زندگی کاری ندارند، فرد مناسبی برای محیط کار و همکاری نیستند. • معمولاً برای تیم مصاحبه کننده بسیار مهم است که محیط کاری با تنش کم باشد. اصولا کار کردن در ایران با حاشیه های زیادی همراه است. نباید این سیگنال را ارسال کرد که با پذیرش وی، این حاشیه ها افزایش خواهد یافت. تفسیر مثبت وقایع ناخوشایند گذشته، می تواند این پیام را دهد که فرد مثبت اندیش است و نگاهش به آینده است. فرد اگر چیزی را نمی داند به جای اینکه ندانستن خود را انکار کند بهتر است بر آمادگی و تمایل خود برای یادگیری سریع آن در آینده تاکید نماید. • من خودم وقتی با کارفرماهای بالقوه صحبت می کنم با صراحت نقاط قوت و ضعف خود در امور کاری را بیان می کنم و به روشنی تکلیف خود و کارفرما را مشخص می کنم. جای اشتباه قرارگرفتن ضرر به خود و دیگران است. • سروقت آمدن، قبل از آمدن دوش گرفتن تا چهره تمیز و مرتب باشد، لباس مرتب پوشیدن و شاداب و بشاش بودن از جمله اموری است که اهمیت خود را دارد. فراموش نکنیم که زیبایی ما در اختیار ما نبوده ولی همت و اراده و رفتار ما در اختیار ماست و اینها می تواند برگ برنده ما در ارزیابی ها باشد. https://telegram.me/ali_sarzaeem