مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 489

تلگرام نوشته - 489

2016-11-26

تالیف یا کتاب سازی بارها گفته ام و باز می گویم که ما کشوری واردکننده علوم هستیم. ما به طور تاریخی عقب ماندیم و باید در ابتدا خود را به مرز دانش برسانیم و بعد تلاش کنیم تا با پیشرفت علوم حرکت کنیم و احیانا در آن مشارکت ورزیم. معنای مشخص این حرف آنست که تا اطلاع ثانوی باید مترجم کتابهای غربی ها باشیم و تالیف کتب علمی توسط ما ایرانیان تنها به طور استثنایی قابل قبول است. در واقع باید هر کس از خود بپرسد که چه نکته ای در کتاب های انگلیسی موجود وجود ندارد که شخص می خواهد خود مستقلاً کتابی در این زمینه تالیف کند. واقعیت چندش آور این است که خیلی ها واقعاً ارزش افزوده ای نسبت به کتاب های انگلیسی و معتبر جهانی ندارند ولی تنها کتاب سازی می کنند یعنی همان متون انگلیسی (و گاه ترجمه آنها) را مقابل خود می گذارند و همان مطالب را به قلم خود می نگارند و بعد ادعا می کنند که صاحب تالیفات فراوانند. حجم بالای کتاب های کم ارزش مدیریت مالی، اقتصاد خرد و کلان، اصول مدیریت، پول و بانکداری، سرمایه گذاری شاهد این مدعاست. بدتر از آن در حوزه حقوق رایج است. انبوه کتاب هایی که وکلا در حوزه حقوق خصوصی، حقوق تجارت و .... تولید کرده اند واقعاً چیزی جز کپی پیست قوانین نیست. متاسفانه دکتر کاتوزیان سبکی در کتاب حقوقی نوشتن ایجاد کرد که همه این کتاب ها حتی حاضر به تجدیدنظر در آن هم نیستند. حوزه روانشناسی چون جذابیت عمومی دارد این عرصه نیز دچار همین اختلال شده است. در مجموع یک آشفتگی عجیب در عرصه کتابهای علوم انسانی وجود دارد و برای همین پیشنهاد من این است که اگر کتابی می خرید ترجیحا کتاب ترجمه باشد نه تالیف. تنها در موارد استثنایی که مشاهده کردید اجماع خوبی روی خوب بودن یک کتاب تالیفی وجود دارد به خرید آن همت کنید. در ترجمه نیز دقت کنید که ترجمه مناسب باشد. به عنوان مثال روانشناسی جنایی از حوزه هایی است که اگر درست شناخته شود شاید همه ما مایل باشیم حداقل یک کتاب در مورد آن بخوانیم. مثلاً اینکه اقرار متهمین در بازجویی چقدر قابل اتکاست برای همه احتمالا سوال جذابی است و روانشناسان دستاوردهای خیره کننده ای در این زمینه داشته اند. چندی قبل کتابی ترجمه در این حوزه دیدم که فاجعه بود. به کرات دیده می شد که فعل و فاعل با هم نمی خوانند. جمله کلاً بی معناست، یک جمله در هم ریخته است و خواندن یک فصل آن واقعاً سردردآور بود. تاسف خوردم که چرا کتاب حتی یک بار قبل از چاپ توسط کس دیگری بازبینی نشده است. اصل کتاب عالی بود ولی و ترجمه به معنی واقعی فاجعه بود. https://telegram.me/ali_sarzaeem