مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 478

تلگرام نوشته - 478

2016-11-23

روحانی اهل علم آیه الله موسوی اردبیلی به رحمت حق پیوست. با توجه به اینکه فارغ التحصیل مدرسه مفید هستم و این مدرسه زیرمجموعه مکتب امیرالمومنین تحت نظارت آقای موسوی اردبیلی بوده، نسبت به ایشان احساس دین دارم. به خاطر دارم که هر سال افتتاح سال تحصیلی با حضور ایشان رقم می خورد و از این مراسم خاطراتی در ذهنم باقی مانده است. از میان تمام انقلابیون سه نفر بودند که گرایش علمی بیشتری داشتند. آقای امامی کاشانی، آقای موسوی اردبیلی و آقای مهدوی کنی. هر سه در اولین فرصتی که تحولات سیاست فراهم کرد از سیاست کنار کشیدند و مدیریت یک مجموعه علمی را برعهده گرفتند. آقای مهدوی کنی به دانشگاه امام صادق پرداخت. آقای امامی کاشانی به مدرسه مطهری و آقای موسوی اردبیلی به دانشگاه مفید. من کلاً ترویج علم را برای پیشرفت کشور بهترین راه حل می دانم و به همین دلیل معتقدم به رغم همه ملاحظاتی که در مورد این مجموعه ها وجود دارد، این کار آنها خدمتی ارزشمند بوده است. آقای موسوی اردبیلی از افرادی است که جزو عناصر اصلی انقلاب به شمار می آمد. به همین دلیل ایشان در زمان حیات امام خمینی در موقعیت ممتازی قرار داشت و خطیب نماز جمعه تهران بود. بگذریم که به واسطه لهجه اش و برخی حرفها، جوک هایی در آن زمان در مورد ایشان ساخته می شد. به هرحال وقتی آقای خامنه ای به رهبری رسید، چپ ها یک به یک از موقعیت کنار گذشته شدند و ایشان هم فهمید که نوبتش رسیده و بدون هرگونه مقاومت به قم رفت و کار دانشگاه را پی گرفت و تا آخر نیز نشان داد که هوس برگشت به قدرت ندارد. آخرین فعالیت های سیاسی ایشان دیداری با رهبری بود که در آن از ایشان درخواست رفع حصر کرد که اجابت نشد. با توجه به منصبی که ایشان در دهه شصت داشت، انتظار می رفت که در قضیه اعدام های سال 68 عملکرد درستی داشته باشد یا در مقابل اشتباهات موجود ایستادگی کند. خیلی دوست داشتم فرصتی می شد تا این مساله را از ایشان جویا شوم. در اینترنت به این نوشته برخوردم: ایشان {در آستانه‌ی سومین سالگرد جنبش سبز، در گفتاری «خطاب به ملت شریف ایران، خانواده‌های شهدا، جانبازان، و به همه‌ی کسانی که زحمت کشیده‌اند» رسیدن به این وضعیت را حاصل کارنامه‌ی خود و دیگران دانست؛ عذرخواهی کرد و از مردم حلالیت طلبید؛ او گفت که خیرخواهانه پا در راه انقلاب گذاشته و دلش می‌خواسته ملت سربلند باشند و خوب زندگی کنند اما حالا «از کارهای کرده و نکرده‌ی خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود... همه‌ی ما، همه‌ی مسئولین، از سابق تاکنون، باید از مردم عذرخواهی کنیم...اگر بنده کاری کرده‌ام که نباید می‌کردم یا ترک فعلی کرده‌ام که باید انجام می‌دادم، از همه عذر می‌خواهم، از همه حلالیت می‌طلبم». (دهم خرداد نودویک)} خدایش بیامرزد و با اهل بیت محشورش گرداند. https://telegram.me/ali_sarzaeem