مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 472

تلگرام نوشته - 472

2016-11-23

اثرات بلندمدت اصلاح قیمت انرژی در رابطه با مطلب مربوط به آلودگی هوا بسیاری از افراد این نقد یا سوال را مطرح می کنند که وقتی افراد ناگزیرند به سرکار بروند قیمت بنزین هرچقدر بالا رود موجب کاهش استفاده از خودرو نخواهد شد و یا تا وقتی که شغلها در تهران است افراد برای کاریابی به تهران مراجعه می کنند و افزایش هزینه حمل و نقل تاثیری بر این مسئله نخواهد داشت. نکته ای که شاید توسط این دوستان مغفول است این است که انتخاب محل سکونت، انتخاب محل کار و تحصیل، انتخاب محل تاسیس شرکت و انتخاب کارمند متغیرهایی ثابت نیستند و اگر اصلاحات لازم در متغیرهای اقتصادی نظیر هزینه حمل و نقل صورت گیرد، بر تصمیمات مربوط به این همه این تصمیمات موثر خواهد افتاد ولی روشن است که اثرات آن نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت ظاهر خواهد شد. توجه صرف به این واقعیت که هر روز صبح افرادی برای کار از شرق تهران به غرب می رود و عده زیادی از غرب به شرق می روند نشان از وجود یک اشکال دارد زیرا افرادی با همان سطح از تخصص در شرق و غرب هستند و باید متغیرهای اقتصادی به نحوی سامان یابد که برای فرد ساکن در شرق پذیرش کاری در غرب نصرفد و برای بنگاه ها هم استخدام فردی که دور از محل شرکت است صرفه نداشته باشد و ایجاد بنگاه در منطقه ای که دور از محل زندگی کارکنان بالقوه است توجیه نیابد. با این ملاحظات به تدریج تغییراتی در محل تاسیس شرکت ها، محل اقامت و ملاک های استخدام رخ خواهد داد و حتی می توان پیش بینی کرد که شرکتهایی آرام آرام از تهران خارج شوند و به شهرستان منتقل گردند. تا جایی که من می فهمم اینگونه است که در بسیاری از شرکت ها در سراسر انگلیس، ایتالیا و فرانسه توزیع شده اند و همه ترجیح نمی دهند در لندن، میلان و پاریس باشند. تفصیل بیشتر در نوشته ای است که در مرداد ماه سال 1386 در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان اثرات بلندمدت اصلاح قیمت بنزین منتشر کردم که در ادامه تقدیم می شود. به خوبی می فهمم که در نگاه اول این ادعا قدری عجیب است ولی توصیه می کنم قبل از رد بی تامل آن، کمی در آن تامل کنید و به این مسئله بیاندیشید که وضعیت وخیم تهران و شهرهای بزرگ نیز در بلندمدت وخیم شدند. https://telegram.me/ali_sarzaeem