مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 451

تلگرام نوشته - 451

2016-11-16

دو سال از محاصره و قحطی و مصیبت دو شهر فوعه و کفریا می گذرد ولی این فاجعه نادیده گرفته می شود اما فتح حلب که به معنی سراب شدن رویای اردوغان و مخالفان منطقه ای اسد برای ایجاد دولت مطبوع خود در شمال سوریه است به عنوان فاجعه انسانی پیوسته مطرح می شود. این حمایتهای جهانی از مسلحین محاصره شده آنچنان شدید است که آنها راضی به گزینه پیشنهادی دولت سوریه مبنی بر تسلیم شهر و انتقال امن به دیگر مناطق مسلحین را نپذیرفتند. این تدبیر در بسیاری از شهرها جواب داد و شهر با مسالمت در اختیار قرار گرفت اما حلب به عنوان خاری در گلو همچنان باقی مانده است. هیچ از خاطر نمی برم که وقتی حدود سال 1380 به سوریه رفتم شاد بودن مردم آنجا برایم تعجب آور بود و پیوسته می گفتم که می شود درآمد سرانه پایین باشد اما مردم از نشاط و سرخوشی خوبی برخوردار باشند. اما از آن شادی کمتر اثری هست. داستان سوریه داستان فاجعه انسانی است که علت آن تنها استبداد رژیم اسد نیست بلکه طمع قدرتهای منطقه ای برای تبدیل آن به پایگاهی برای تامین امنیت اسرائیل و سودای عربستان برای ریشه کن کردن شیعه همراه با جاه طلبی ترکیه برای احیای امپراطوری عثمانی چنین تراژدی‏ای را برای مردم این کشور رقم زده است. مردم سوریه قربانی بازی قدرتهای منطقه ای برای تسلط بر خاورمیانه هستند. https://telegram.me/ali_sarzaeem