مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 418

تلگرام نوشته - 418

2016-11-05

پتانسیلهای بزرگ نهفته در اقتصاد ایران بارها گفته ام که عدم رشد ایران معجزه است یعنی با وجود اینهمه امکانات، فقدان رشد اقتصادی واقعاً سوء مدیریت قابل توجهی را طلب می کند. یکی از امکانات ایران، موقعیت جغرافیایی آنست. ایران در نزدیکی چند کشور قرار دارد که تقویت همکاری با آنها می تواند رشد اقتصادی قابل قبولی برای ما به همراه آورد. پاکستان، عربستان و روسیه در وهله اول، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی در وهله دوم اقتصادهای بسیار بزرگی هستند که در کنار ترکیه آینده آسیا را رقم خواهند زد. شوربختانه رابطه اقتصادی ما با پاکستان، عربستان و روسیه بسیار ناچیز است در حالیکه تقویت این رابطه می توانست نه تنها امنیت بیشتری برای ما به همراه آورد بلکه رفاه بیشتری را متوجه ما گرداند. رابطه اقتصادی با عربستان را که به سادگی قربانی اختلافات مذهبی و نژادی کردیم و با عرب ستیزی بی معنا خود را از بازار آنجا و دیگر کشورهای جهان عرب محروم ساختیم. در مورد روسیه نیز روسیه هراسی را در پیش گرفته ایم و دائماً با پیش کشیدن مسائل تاریخی می خواهیم خود را از این امکان مهم محروم سازیم. ما اگرچه در تئوری دائماً می گوییم که در سیاست خارجی دوست همیشگی و دشمن همیشگی نداریم و صرفاً منافع همیشگی داریم اما وقتی پای روسیه به میان می آید این تئوری خود را به کناری می نهیم. روسیه کشور مهمی است که با توجه به درآمد سرانه نسبتاً بالای آن می تواند بازار خوبی برای برخی محصولات ایران قلمداد شود. در حال حاضر نیز به لطف خدا روسیه در معادله سوریه در کنار ما قرار گرفته و موجب شده تا در منازعات منطقه ای دست بالا را داشته باشیم. نیروی هوایی روسیه شاید دومین نیروی هوایی قدرتمند جهان است که خوشبختانه همسو با ماست و همین امر موجب شده تا در سوریه شهیدان کمتری بدهیم و دستاورهای بهتری داشته باشیم. من این ظن در ذهنم ایجاد شده که بخشی از افکار عمومی که علیه استفاده روسها از پادگان هوایی نوژه ایجاد شد محصول عملیات روانی غربیها بود که می خواستند مانع تقویت همکاری نظامی ایران و روسیه شوند. ظاهرا در حمله آمریکا به عراق، آمریکا از فضای هوایی ایران نیز استفاده می کرده ولی هیچوقت افکار عمومی علیه این اقدام بسیج نشد. اینها علائمی است که نشان می دهد برنامه ریزان عملیات روانی از فرهنگ سیاسی حاکم بر اذهان مردم ایران به خوبی آگاه هستند و از آن به خوبی در جهت اهداف خود استفاده می کنند. در هر صورت باور عمیقی دارم که همکاریهای منطقه ای ایران بیش از همکاری با اروپا می تواند برای رشد و توسعه ایران مفید باشد. قصد ژاپن برای تقویت همکاری با ایران، برنامه چین برای سرمایه گذاری 600 میلیاردی در رابطه اقتصادی با ایران و برنامه هند برای سرمایه گذاری سنگین در چابهار همگی نویدبخش آن هستند که بخشی از این رویا در مسیر تحقق است. باید به هوش بود تا پتانسیل پاکستان، عربستان و دیگر کشورهای عربی به همراه روسیه نیز بالفعل گردد. https://telegram.me/ali_sarzaeem