مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 416

تلگرام نوشته - 416

2016-11-05

ویژه نامه ای خاص در مورد جنگ روایت های جنگ بیشتر توسط سپاهی ها عرضه شده است ولی ویژه نامه جنگ روزنامه شرق که آخر شهریور منتشر شد واقعاً یک استثنای قابل توجه بود که روایت نظامی های ارتش در آن آمده بود و به شکل ظریفی به تدابیر نظامی شاه و لطمات ارتش از تصفیه های صورت گرفته اشاره شده است. خواندن آن را به علاقه مندان این حوزه توصیه می کنم. http://www.sharghdaily.ir/VijehNO.aspx?V_NPN_Id=254&PageNO=1 https://telegram.me/ali_sarzaeem