مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 409

تلگرام نوشته - 409

2016-11-02

گردشگری در ایران-1 روزنامه ایران به مناسبت برگزاری همایش صد هتل صد کسب و کار ویژه نامه ای را منتشر کرد که خلاصه نکات مهم آن را تقدیم می‏کنم. • هرودوت مورخ یونانی گفته که ایرانیان هر 500 کیلومتر 20 کاروانسرا ایجاد کرده بودند. در زمان صفویه 999 کاروانسرا ایجاد شد که همگی به کاروانسرای عباسی شناخته شدند. در زمان ناصرالدین شاه اولین میهمان خانه در شهر قزوین برای اقامت سفرای خارجی در مسیر تهران ایجاد شد. گراند هتل اولین هتل مدرن ایران است. در تهران اولین هتل در سال 1261 به نام هتل فرانسه افتتاح شد. زمان شاه با شرکت های زنجیره ای هتلداری نظیر هتل هیلتون و کنتیننتال قرارداد ساخت 200 هتل بسته شد. • تا 1392 تنها 1100 هتل و 600 هتل آپارتمان وجود داشت که از آنها تنها 125 هتل چهار یا پنج ستاره بود. اخیرا 35 هتل چهار یا پنج ستاره اضافه شده است. 820 هتل در دست ساخت است که 170 تای آن چهار یا پنج ستاره است. • مطالعه برنامه ملی توسعه گردشگری به رهبری لودویگ ریدر (1382) برآورد کرده بود که ایران به 361 هتل نیاز دارد. بر اساس برنامه ششم باید حداقل 400 هتل چهار و پنج ستاره داشته باشد تا بتواند پنج برابر وضع کنونی گردشگر جذب کند. اسناد برنامه ششم هم پیش بینی کرده که 270 هتل چهار و پنج ستاره در کشور ساخته شود. همچنین پیش بینی کرده که هتل های ایران از 1220 هتل در سال 1395 به 1600 هتل در سال 1399 افزایش یابد که ازاین تعداد 350 هتل چهار و پنج ستاره باشند. آمکو (1393) پیش بینی کرده که ایران در سال 1404 به 484 هزار تخت نیاز دارد. در حال حاضر 174 زمین برای ساخت هتل در اقصا نقاط ایران شناسایی و پیشنهاد شده است. 40 پروژه آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی و ما بقی مربوط به دیگر نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی است. https://telegram.me/ali_sarzaeem