مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 403

تلگرام نوشته - 403

2016-10-29

نقد جامعه روشنگری است 1- سنت شده است که ریشه همه مشکلات کشور و عقب ماندگی ایران را به حکومت نسبت دهیم و حاکمان را علت تام و کامل عقب ماندگی قلمداد کنیم. هر کس که در این فرض مناقشه کند نیز متهم به مزدوری برای حاکمیت و یا سهیم بودن در منافع حکومت می شود. اینگونه تنبلی ذهنی خود را توجیه می کنیم و دهان منتقدان را می بندیم ولی اگر ذهن آدمی آسان پسند نباشد و آسان ترین جوابها را لزوما درست ترین جوابها نداند به این توجیه راضی نمی شود. قطعاً حکومت ما نقش مهمی در توسعه نیافتگی دارد ولی این تنها دلیل مهم نیست! ما عادت کرده ایم به خودمان نگاه نکنیم و ایرادهای خود را نبینیم. به اعتقاد من یکی از کارکردهای مهم روشنفکران این است که وقتی می بینند جامعه مسیر اشتباه می رود آنها پیش قدم شوند و به جامعه هشدار زنند. این اشتباه است که تصور کنیم وظیفه روشنفکران صرفاً هشدار به حاکمان است! روشنفکر باید اگر لازم است از اقدام مناسب حکومت حمایت کند و در مقابل پوپولیسم و عوامگرایی بایستد. متاسفانه روشنفکران ما در مواقع متعدد درست عمل نمی کنند. زمانی که در فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی تعرض شد هیاهوی بزرگی ایجاد شد و دشنام های عرب ستیزانه فضای رسمی و غیررسمی کشور را فرا گرفت. در آن مقطع وقتی دیدم که همه سکومت کرده اند و با این کار بر این هیجان بی منطق صحه می گذارند مطلب عرب ستیزی بی معنا را منتشر کردم که کلی بابت آن فحش خوردم تا جایی که متصدی سانسور ناسزا در سایت الف نیز چون مخالف تقبیح هیجان عمومی بود اجازه داد بخشی از آن ناسزاها منتشر شود که البته مسئولان سایت بعداً عذرخواهی کردند. بهرحال اصل حرف من این بود که نباید خطای یک شخص را بدون دلیل به اقدامی نظام مند توسط حکومت تعمیم داد. در آنجا گفتم که مقابله با عربستان نه مصلحت ماست نه منفعت ما! ایران و عربستان کشورهای بزرگ و قدرتمند منطقه هستند که حذف هیچ کدام ممکن نیست و مقابله با هم صرفاً به هر دو کشور و کشورهای منطقه هزینه تحمیل می کند. اگر واقعاً روابط ما عربستان خوب بود این همه مردم در یمن و سوریه و عراق کشته می شدند؟ آیا لازم بود تا اینهمه نگران عقب ماندگی هوایی در جنگ مفروض با عربستان باشیم؟ علاوه بر این جوانب سیاسی، ما به راحتی بازار بزرگ عربستان را از دست دادیم. عربستان فرصتی بی مانند برای پیمانکاران ایرانی بود که در آنجا پروژه بگیرند. عربستان بازار خوبی برای صنایع غذایی و صنایع کانی غیرفلزی بود که متاسفانه دیگر در اختیار ما نیست. ما می توانستیم به سادگی از آنجا دانشجو و بیمار و حتی توریست جذب کنیم که نکردیم. متاسفانه حکومت که دوست دارد تعارض بین شیعه افراطی و وهابیت بالا بگیرد در مقابل هیجان عمومی علیه عربستان سکوت کرد و آن را در جهت منافع خود قلمداد نمود. بدتر اینکه روشنفکران نیز سکوت کردند. همه این اشتباهات زمینه ساز اقدام غیرعقلانی حمله به سفارت عربستان شد. به اعتقاد من هیزم و بنزین آتش زدن سفارت عربستان در قضیه فرودگاه جده آماده شد و در موضوع اعدام شیخ نمر صرفا جرقه ای زده شد و شد آن چه شد. http://alef.ir/vdcdn90x5yt0996.2a2y.html?266697