مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 371

تلگرام نوشته - 371

2016-10-18

توکیونامه 9- اختلافات فرهنگی تفاوت های فرهنگی گاه مسائل جالبی ایجاد می‏کند. در ژاپن در هر شهر یک پلیس مسئولیت دارد که زبان یکی از کشورها را یابد بگیرد تا اگر یک خارجی کارش به پلیس، زندان و دادگاه کشید مترجم معتمد وجود داشته باشد. دوستی ایرانی می گفت که یکی از پلیسهای شهر که با او سلام و علیک داشتم و می دانستم فارسی بلد است گفت بیا نامه یک زندانی ایرانی هست که هر چه می کنم نمی فهمم. نامه مربوط به یک ایرانی بود که به جرم حمل مواد مخدر در حجم زیاد زندانی شده بود و خطاب به سفارت ایران نوشته شده بود. اول نامه دعای فرج را نوشته بود و بعد گفته بود: «تو را به دست های بریده ابالفضل، شما را به سر بریده امام حسین، نگذارید این زن و بچه من بدون من زیر دست این بی ناموسها قرار گیرند»!!! حالا تصور کن دوست ما چطور می خواسته این ها را ترجمه کنه! یکی از ایرانیها که همسر ژاپنی دارد با همسرش دعوایش می شود و در حین دعوا می گوید نگاه کن قیافه اش مثل میمون است! زن خوشش می آید و می گوید چه شد که چنین فکری به ذهنت رسید؟ در سیمای من چه دیدی که چنین گفتی؟ ظاهرا انتساب به حیوان در فرهنگ آنها امر مثبتی است. همین قضیه زمینه آشتی آنها را فراهم کرده است. یکی از اقوام ما در آلمان می گفت که وقتی پلیس یک ایرانی را می گیرد او به آلمانی می گوید غلط کردم ... خوردم. پلیس می گوید واقعاً؟ می گوید بله واقعاً. می گویند کسی که ... بخورد دیوانه است و می خواسته اند او را به بیمارستان روانی ببرند که دیگر ایرانی ها به دادش می رسند و می گویند که منظورش عذرخواهی و قول به عدم تکرار است نه اینکه واقعاً ... خورده باشد. https://telegram.me/ali_sarzaeem