مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 368

تلگرام نوشته - 368

2016-10-16

توکیونامه 7- دهه از دست رفته 3 نخست وزیر ژاپن طرحی برای احیای اقتصاد ژاپن درنظر گرفته است که به Abenomics معروف شده است. در گام اول تلاش کرده تا ثبات مالی بیشتری در عرصه بودجه دولت ایجاد کند یعنی هزینه ها را کاهش داده و درآمدها را افزایش دهد و تا حدی در این کار موفق بوده است. در گام دوم تلاش کرده تا تورمی ایجاد کند تا انگیزه رشد در بنگاه ها به وجود آید. این کار را با رشد 100 درصدی پایه پولی شروع کرده که ظاهراً خیلی موفق نبوده است. گام سوم این است که تلاش دارد تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام دهد. به عنوان مثال قصد دارد مشکل پیر شدن جمعیت را با دو ترفند کاهش دهد. از یک سو تلاش دارد تا میزان مشارکت زنان در اقتصاد را افزایش دهد. میزان مشارکت زنان در بنگاه های خیلی کوچک مساوی مردان است ولی هرچه اندازه بنگاه ها زیاد می شود این مشارکت کاهش می یابد. تمهیداتی نظیر ایجاد مهدکودک در محل کار شاید کمک کند مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد. ترفند دوم وارد کردن مهاجران جوان است. این قضیه مورد حساسیت جامعه ژاپن است. جامعه جامعه فکر می کند که آمدن مهاجران مسائل جدیدی ایجاد می کند و صرفاً به وارد کردن متخصصان جوان رضایت دارد. حتی برخی از سیاست مداران ژاپنی که در اقلیت هم هستند می گویند ترجیح می دهند اقتصادشان کوچک تر شود ولی شاد و خرم باقی بمانند تا با مسائل جدید ناشی از ورود مهاجران روبرو گردند. البته یک ایده جایگزین این است که سن بازنشستگی بالا رود. الان سن بازنشستگی در ژاپن حدود 65 سال است (در ایران حدو 51 سالگی) ولی ایده پیشنهادی این است که به 75 سال افزایش یابد. تضعیف پول ملی هم خواسته ای است که ظاهراً هنوز موفق به انجام آن نشده اند تا بتوانند صادراتشان را افزایش دهند. https://telegram.me/ali_sarzaeem