مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 367

تلگرام نوشته - 367

2016-10-15

توکیو نامه 6- دهه از دست رفته 2 پیر شدن جمعیت ژاپن موجب شده تا جمعیت فعال پیوسته کاهش یابد و این مسئله در آینده نیز تشدید گردد. پیری جمعیت تبعات مختلفی داشته که یکی از آنها این بوده که بیشتر پس انداز افراد به شکل سپرده بانکی است و کمتر به بازار سهام و یا دیگر اشکال ریسکی اقبال می کنند. جامعه پیر هم به شدت صندوق های بازنشستگی وابسته است و این صندوق ها هم عمده منابع خود را صرف خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن می کنند. دولت ژاپن به واسطه بالا بودن هزینه ها و کم بودن درآمدها پیوسته با کسری منابع روبرو بوده و به استقراض به شکل انتشار اوراق قرضه رو آورده است. دکتر تقی زاده می گفت که نسبت بدهی عمومی به تولید ژاپن در دنیا بالاترین است و بعد از آن یونان قرار دارد با این تفاوت که بدهی یونان اکثراً به شرکت های خارجی است ولی مالک اوراق دولتی ژاپن عمدتاً خود مردم ژاپن و صندوق های بازنشستگی هستند. همچنین بانک های ژاپن اگرچه از سیستم وام دهی مبتنی بر وثیقه به سیستم ارزیابی ریسک اعتباری منتقل شدند اما بازهم عمده منابع خود را به شرکت های خیلی بزرگ ژاپنی عرضه می کنند و بنگاه های کوچک و متوسط ژاپنی در دسترسی به منابع با مشکل روبرو هستند. شرکت های کوچک و متوسط بیشترین سهم در ایجاد اشتغال و سهمی متعادل با بنگاه های بزرگ در ایجاد ارزش افزوده دارند. از سوی دیگر تقویت ین در مقابل ارزهای دیگر موجب شد تا بسیاری از کارخانجات ژاپنی به کشورهای دیگر از جمله چین، ویتنام، تایوان، تایلند و امثالهم منتقل شود. https://telegram.me/ali_sarzaeem