مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 364

تلگرام نوشته - 364

2016-10-14

توکیو نامه 5- دهه از دست رفته 1 در این سفر توفیق داشتم که سخنرانی آقای دکتر تقی زاده –استاد اقتصاد در دانشگاه های ژاپن- را در مورد دهه از دست رفته بشنوم که خلاصه ای از آن را تقدیم می کنم. واقعیت امر آنست که با وقوع بحران بانکی در ژاپن در اوایل دهه 90 میلادی اقتصاد ژاپن گرفتار رکود اقتصادی شد. بانک های ژاپن مبتنی بر وثیقه بودند و ملک نیز رایج ترین وثیقه بوده است ولی افت قیمت مسکن این بانکها را به خاک سیاه نشاند و چون اقتصاد ژاپن بانک محور است، به سرعت بحران بانکی به رکود اقتصادی ده ساله تبدیل شد. اقتصاد ژاپن تا خواست که حوالی 2004-2005 از بحران خارج شود، بحران مالی جهانی شد و این اقتصاد را مجدداً گرفتار کرد. در بسیاری از سالها رشد اقتصادی ژاپن منفی بوده و اقتصاد این کشور کوچک شده است. ژاپن سابقا دومین اقتصاد دنیا بود که اینک به رتبه سوم تنزل کرده است. https://telegram.me/ali_sarzaeem