مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 363

تلگرام نوشته - 363

2016-10-14

تکمله توکیونامه 4 ژاپنیها نسبت به روسها ظاهرا نگاه خیلی منفی دارند زیرا اولاً هنوز که هنوز است و با گذشت 60 سال از جنگ جهانی دوم با روسیه پیمان صلح امضا نکرده اند. روسیه تعداد زیادی از اسرای ژاپنی را به سیبری فرستاد و هنوز چهار جزیره ژاپن را در کنترل خود دارد. نخست وزیر ژاپن مشغول مذاکره بر سر این جزایر است و اگر بتواند آنها را پس بگیرد محبوبیتش شدیداً بالا خواهد رفت و دوباره رای خواهد آورد https://telegram.me/ali_sarzaeem