مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 360

تلگرام نوشته - 360

2016-10-13

بعضی شغلها و شیوه ها هستند که در دراز مدت آسایش خاطر و رضایت از زندگی ایجاد می کنند. به عنوال مثال عموی همسرم سالها در کمیته امداد کار کرد و بازنشسته شد و الان هم در مجمع خیرین سلامت کار می‏کند که تشکیلات موفقی از آب در آمده است. آدمی وقتی به زندگی اش نگاه می کند می بیند اگرچه درآمد بالایی کسب نکرد اما زندگی توام با رضایت خاطری رقم زد. زندگی ای که وقف کمک به دیگران شده است. در نسل ما هم آقای میثم هاشم خانی همین رویه را در پیش گرفته است. دانش اقتصاد را برای کمک به حل مسائل اجتماعی خصوصا عدالت آموزشی و فقر به کار گرفته و خود را وقف این هدف نموده است. کانال شخصی ایشان به نام اقتصاد اجتماعی و کانال موسسه حامیان فردا برای توسعه عدالت آموزشی مطالب خواندنی عرضه می کنند که به شما هم آنها را توصیه می کنم.