مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 355

تلگرام نوشته - 355

2016-10-12

توکیو نامه 3- تحصیل در توکیو در حال حاضر توکیو 200 دانشجوی ایرانی دارد و کلی ایرانی هم هستند که خصوصاً در رشته های مهندسی استاد دانشگاهند. برداشت من این است که اگر کسی در تحصیل دکترا یا کارشناسی ارشد گرفتن اقامت و برنگشتن به ایران را دنبال می کند ژاپن یکی از بهترین گزینه هاست. ورود به دانشگاه های ژاپن دشوار نیست و اقسام بورس برای تحصیل در مقطع دکترا ارائه می شود و در عین حال بازار کار بسیار خوبی برای فارغ التحصیلان دارد. از این جهت ابداً با اروپا قابل مقایسه نیست. در اروپاً به ندرت کسی می تواند بعد از فارغ التحصیلی مشغول به کار شود ولی در ژاپن وضعیت معکوس است! هر چه زمان به جلو می رود این قضیه تشدید می شود چرا که ژاپن بیشتر با مشکل پیری جمعیت و نیاز به متخصصان جوان خارجی روبرو است که شرح آن بعداً خواهد آمد. یادآوری می شود که دانشجویان ایرانی در چین 1200 نفر و در کره نیز حدود 200 نفر هستند. از عقب ماندگی آموزش عالی ایران همین بس که هیچ دانشکده پزشکی ژاپن را در لیست دانشگاه های مورد تایید ندارد ولی از کشور لیبی دانشکده پزشکی مورد تایید دارد! https://telegram.me/ali_sarzaeem