مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 349

تلگرام نوشته - 349

2016-10-11

توکیو نامه 2- دستشویی روم به دیوار لازم است کمی در مورد دستشویی های ژاپن بنویسم که واقعاً محیرالعقول است! در یکی از میلان نامه ها گفته بودم که در ایتالیا کنار دستشویی فرنگی بیده هست برای شستن ولی در بلژیک نه تنها بیده نیست بلکه جای دست شستن هم نیست یعنی دستشویی فقط یک کاسه توالت است و دستمال! در عوض در ژاپن اختراعی شده و همه توالت های فرنگی به دستگاه شستشوی بدن مجهز هستند. فرد پس از قضای حاجت دکمه کنار دست را می زند و آب با فشار-قابل تنظیم- محل لازم را می‏شوید. البته با دکمه دیگر این کار باز از زاویه دیگر هم تکرار می‏شود. به این ترتیب کل داستان طهارت انجام می‏شود. یک نکته که عمراً به فکر بنی بشر برسد این است که برخی از آنها دکمه ایجاد صدا دارند تا فرد راحت بتواند کارش را بکند و نگران صداهای ایجاد شده نباشد! همچنین در برخی از دستشوییهای عمومی کنار توالت فرنگی یک صندلی بچه تعبیه شده تا کودکان کوچک غم فراغ پدر و مادر را نکشند و پدر و مادر نیز فارغ از دلنگرانی نسبت به گم شدن بچه کار خود را انجام دهند-البته جلوی چشم بچه! طبیعتاً مثل خیلی از کشورها در برخی از جاهای عمومی مکانی برای عوض کردن بچه های کوچک نیز تعبیه شده است. https://telegram.me/ali_sarzaeem