مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 332

تلگرام نوشته - 332

2016-09-26

احادیث جعلی یکی از مشکلات امروز شیعه در ایران آنست که احادیث مشکوک و حتی جعلی با صدای بلند و تبلیغات زیاد عرضه می شود اما وقتی برخی از علما جسارت به خرج می دهند و با تحقیق صحت و اصالت آنها را نقادی می ‏کنند یافته های آنها اصلا بیان نمی شود و لاپوشانی می شود. اخیراً متوجه شدم که «حدیث کسا» از جمله ادعیه ای است که اصالت و صحت آن محل تردید است و حتی آیه الله مکارم شیرازی آن را زیر سوال برده است. لینک زیر که مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی است نیز به صراحت می گوید که اولین بار این حدیث در کتابی به تاریخ 1085 (قرن یازدهم) ظاهر شده است. http://www.pasokhgoo.ir/node/25038 مورد دیگر نیز ظاهرا جمله معروف «لولاک لما خلقت الافلاک» است که بعدا با جملات دیگری نظیر لولا فاطمه لما خلقتکما (یعنی حضرت محمد و حضرت علی به خاطر حضرت فاطمه خلق شده اند) تکمیل شده است. اصالت این نیز هم در بخش اول و هم در بخش دوم ظاهرا محل تردید است. http://www.hawzah.net/fa/Question/View/7359/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-'%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA%DA%A9%D9%85%D8%A7'--%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA https://telegram.me/ali_sarzaeem