مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 33

تلگرام نوشته - 33

2016-01-18

خوشه چینی 2: استاد ملکیان در سخنرانی خود پیرامون رهایی از بنیادگرایی اسلامی، تعریف خاصی از بنیادگرایی دینی ارایه می کند. ایشان می گوید که بنیادگرایان دینی سه فرض اساسی دارد: 1) انسان قدرت حل مشکلات این جهانی خود را با استفاده از عقل و استدلال دارد (دقت شود که مشکلات این جهانی نه آن جهانی!) 2) احکام فقهی لایزالی هستند و تا ابد محترم بوده و اعتبار دارند و مقید به زمان و مکان خاصی نیستند، 3) ارتباط اسلام و سیاست ارتباطی عارضی نیست بلکه مربوط به ذات اسلام است. تا وقتی این مفروضات در ذهن کسی مخدوش نشود زمینه قبول بنیادگرایی وجود خواهد داشت.