مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 322

تلگرام نوشته - 322

2016-09-19

نظر مردم آمریکا در مورد کمک مالی به اسرائیل علی سرزعیم https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/09/15/washington-has-just-agreed-to-give-israel-unprecedented-aid-what-do-americans-think/?utm_campaign=Brookings+Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34401844 اخیرا آمریکا قبول کرده که یک بسته کمک نظامی و مالی 38 میلیارد دلاری به اسرائیل انجام دهد. برخلاف دفعه قبل بعد از کمپ دیوید و بابت عقب نشینی اسرائیل از صحرای سینا که آمریکا کمک مالی مهم به اسرائیل کرد این نوبت اسرائیل هیچ عقب نشینی را صورت نداده و این کمک را دریافت کرده است. از مردم در این مورد سوال شده که آیا این کمک چطور است؟ از خیلی زیاد تا خیلی کم. افرادی که گرایش دمکرات داشته اند 57 درصد آن را خیلی زیاد ارزیابی کرده اند اما 17 درصد آن را خیلی کم دانسته اند. در مقابل افرادی که گرایش جمهوری خواه داشته اند 40 درصد آن را خیلی زیاد و 40 درصد آن را خیلی کم دانسته اند. سپس سوال شده که اگر کلینتون یا ترامپ بر سر کار آیند این کمک زیاد می شود یا کم؟ 50 درصد گفته اند که اگر کلینتون بیاید همان مبلغ را می دهد و بقیه بین زیاد یا کم تقسیم شده اند. اما 53 درصد گفته اند که اگر ترامپ بیاید این مبلغ کم خواهد شد و تنها 16 درصد گفته اند که این مبلغ زیاد خواهد شد. https://telegram.me/ali_sarzaeem