مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 321

تلگرام نوشته - 321

2016-09-18

تنش با عربستان مصلحت نیست چهل سال پیش دو قدرت نظامی بزرگ در خاورمیانه وجود داشت: عراق و ایران. عراق در تعارض شدید با اسرائیل قرار داشت و با وقوع انقلاب ایران نیز به تهدیدی علیه اسرائیل تبدیل شد. برنامه بازیگران عرصه جهانی طوری طراحی شد تا این دو قدرت مشغول رویارویی با هم شوند و به این ترتیب هر دو تضعیف شوند تا اسرائیل در امان بماند. اشتباه عراق در حمله به ایران به طمع خوزستان و اشتباه ایران در کش دادن جنگ به طمع پیروزی بر عراق موجب شد تا نقشه برنامه ریزان آمریکایی و اسرائیلی محقق شود. بعد از حمله آمریکا به عراق، عراق دیگر قدرت بزرگی به شمار نمی رود و هم اکنون توان ایجاد امنیت در سراسر سرزمین خود را ندارد اما دو قدرت بزرگ به نام ایران و عربستان ایجاد شده است. طرح جدید این است که این دو قدرت مشغول هم شوند و منابع خود را صرف تضعیف یکدیگر نمایند تا نهایتاً هر دو تضعیف شوند. هدف اصلی این است که مبادا این دو قدرت بزرگ متحد شوند و موجب شوند که جهان اسلام به عنوان یک بازیگر بزرگ در دنیا شناخته شود. با این تحلیل تشدید تنش با عربستان بازی در زمین اسرائیل و آمریکاست. متاسفانه هیئت حاکمه جدید در عربستان هنوز زمان لازم دارد تا قدری پخته شوند و به این بصیرت برسد. در سمت ایران این پختگی به مراتب بیشتر است ولی امیدوارم رفتارها و گفتارهای نسنجیده عربستان زمینه واکنش تشدید کننده ایران را به وجود نیاورد. https://telegram.me/ali_sarzaeem