مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 313

تلگرام نوشته - 313

2016-09-13

سلسله گزارشهایی در مورد عملکرد اقتصاد عربستان و چشم انداز آتی آن علی سرزعیم حکایت خرگوش و لاک پشت را قطعا شنیده اید خرگوشی که مغرور به سرعت خود بود و نهایتاً از لاک پشت شکست خورد. این مثال به خوبی وضعیت ما را در مقایسه با عربستان نشان می دهد. اکثر ایرانیان عربستان را اصلا جدی نمی گیرند و به قدرت ایران هم در بعد اقتصادی، هم در بعد علمی و هم در بعد سیاسی باور دارند. از این پس تلاش خواهم کرد در چندین مطلب کمک کنم تا درک درستی از عملکرد اقتصادی عربستان در ده سال اخیر و چشم انداز آتی آن داشته باشیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem