مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 312

تلگرام نوشته - 312

2016-09-11

خوشه‌چینی از کتاب 23 گفتار در باره سرمایه‌داری-1 اهمیت ناچیز فرهنگ وقتی بحث توسعه می‌شود اکثر افراد بر نقش فرهنگ تاکید می‌کنند در حالیکه فرهنگ آنقدر مهم نیست بلکه نظام انگیزشی اهمیت بیشتری دارد و فرهنگ قابل تغییر است. دکتر چانگ در کتاب 23 گفتار درباره سرمایه داری می گوید که در قرن نوزدهم استرالیایی‌ها که به ژاپن می رفتند آنها را مردمی خنگ و ابله قلمداد می‌کردند. انگلیسی‌ها که به آلمان می‌آمدند آلمانی‌ها را مردمی تنبل و بی‌عار می‌دانستند و هر دو فکر می کردند که این دو کشور اصلا قابلیت توسعه یافتگی را ندارند! همانطور که تاریخ نشان داد ژاپنی‌ها مردمی نوآور و آلمانی‌ها مردمی سخت‌کوش و جدی شدند و بهترین اقتصادهای قرن بیستم گردیدند! نتیجه منطقی اینکه بیش از آنکه به فرهنگ و تاثیر منفی فرهنگ موجود بر عملکرد اقتصادی فکر کنید به اصلاح سازوکارها و نظام انگیزشی بیاندیشید. https://telegram.me/ali_sarzaeem