مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 308

تلگرام نوشته - 308

2016-09-08

حکایت مرخصی زمانی توماس فریدمن نویسنده معروف نیویورک تایمز اعلام کرد که مدتی در این روزنامه سرمقاله نمی نویسد تا ذهنش روی کتابی که در دست دارد متمرکز باشد. آن زمان برایم عجیب بود. مرداد و شهریور امسال همین مسئله برای خود من پیش آمد. با آنکه پیوسته ایده هایی برای سرمقاله روزنامه به ذهنم می رسید ولی ترجیح دادم که ذهنم را صرفا روی کتاب جدیدم متمرکز کنم. کتابی که به امید خدا تا پایان شهریور نسخه نهایی شده آن تقدیم ناشر خواهد شد. فعلا عنوان کتاب «پوپولیسم اقتصادی» است و عنوان فرعی آن مروری بر کیفیت حکمرانی در سالهای 1384 تا 1392. فعلا منتظرم نظر صاحبنظرانی که نسخه پیش نویس را می خوانند بشنوم تا نسخه نهایی را برای چاپ ارسال کنم. https://telegram.me/ali_sarzaeem