مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 278

تلگرام نوشته - 278

2016-09-03

نکته جالبی که اخیراً بعد از سفر به شهر اراک کشف کردم این است که وجه تسمیه اراک, همان عراق است. این شهر عراق عجم قلمداد می شده است. شاعر معروف عراقی هم اهل اراک بوده است! به همین قیاس عراقچی ها هم اراکی هستد????