مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 277

تلگرام نوشته - 277

2016-08-31

تحصیلات زنان و ازدواج https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2016/08/19/the-most-educated-women-are-the-most-likely-to-be-married/?utm_campaign=Brookings+Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=33255632 چه رابطه ای بین تحصیلات زنان و ازدواج وجود دارد؟ چند دهه قبل یک شوخی توهین آمیزی میان دانشجویان پسر وجود داشت مبنی بر اینکه دختران یا زیبا هستند و یا به دانشگاه می روند. این شوخی اهانت آمیز یک ایده را مفروض می گرفت و آن این بود که زنان به ازدواج مردان در می آیند تا به لحاظ مالی تامین شوند. حال اگر کسی از مزیت زیبایی برخوردار نباشد باید مزیت دیگری چون تحصیلات عالی برای خود دست و پا کند تا در بازار ازدواج قدرت رقابت خود را از دست ندهد. بعدها که ورود دختران به دانشگاه شدت گرفت و از پسرها بیشتر شد این تصور کلیشه‌ای و شوخی مذکور از بین رفت ولی سوال دیگری مطرح شد و آن این بود که آیا تحصیلات تکمیلی شانس ازدواج زنان را پایین می آورد زیرا پسرهای بالقوه ای که مدرک معادل یا بالاتر داشته باشند کمتر خواهند بود. لذا اگر خانمی دکترا بخواند ولی مجرد باشد شانس ازدواجش کمتر خواهد شد زیرا عرف ایران یا انتظار دختران این بود که مرد باید به لحاظ تحصیلی یا مالی برتر باشد. آیا واقعاً این تصور درست است؟ آمارها چه می گویند؟ من نمی دانم آیا در مورد ایران در این زمینه کاری شده یا نه ولی یک تحقیق که در موسسه بروکینگز انجام شده یافته های جالبی در مورد دختران تحصیل کرده آمریکایی دارد. یافته اول آنست که نرخ ازدواج دختران تحصیل کرده بیشتر از دختران فاقد تحصیلات دانشگاهی است. یافته دوم این است که این نرخ در تحصیلات تکمیلی نیز بالاتر است یعنی تحصیلات عالی نه تنها ضربه ای به شانس ازدواج زنان نزده بلکه شانس آنها را بیشتر کرده است. نویسنده یادآوری می کند که در آمریکا نیز در گذشته شبیه ایران زنان باید بین تحصیلات و یا ازدواج مردسالارانه دست به انتخاب می زدند. اما الان دنیا عوض شده است. استقلال مالی زنان نه تنها انگیزه آنها را برای ازدواج کم نکرده بلکه شاید قدرت درآمدزایی زنان یک امتیاز برای ایجاد یک خانواده و تامین مالی آن به وجود آورده باشد. در هر صورت موضوع جالبی برای تحقیق است. https://telegram.me/ali_sarzaeem