مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 271

تلگرام نوشته - 271

2016-08-22

دوستان پزشک روزتان مبارک. من همیشه به پزشکان حسودیم می شود یک دلیل آن این است که موثر بودن تحصیل و فعالیتشان را هر روزه می بینند. این در نقطه مقابل حرفه ما اقتصادخوانده هاست که گاه هیچ وقت مجال اثرگذاری جدی در سیاست گذاری کشور پیدا نمی کنیم و گاه کارهایمان آنقدر دیربازده است که امید اقدام را از دست می دهیم. متاسفانه رابطه بین تلاش ما و اثر آن خیلی محسوس نیست اگر اصلا اثرگذار باشد و این می تواند خیلی ناامید کننده باشد. در هر صورت هر وقت که بحث سرکوب پیش می آید به یادم می آید که یک عده شغلشان شکنجه و آزاررساندن به انسانهاست و عده دیگری شغلشان بهبود و کاهش آلام انسانهاست. چه شقاوتی که آدمی در دسته اول باشد و چه سعادتی که در دسته دوم! پزشکان روزتان واقعاً مبارک https://telegram.me/ali_sarzaeem